Đông Á Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
-Nơi làm việc: Bình Phước -Hạn nộp: 30/09/2022

QLND - Chuyên viên Kinh doanh vốn
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 31/08/2022

KT - Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Bình Phước -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
-Nơi làm việc: Bình Dương -Hạn nộp: 30/09/2022

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
-Nơi làm việc: Tây Ninh -Hạn nộp: 30/09/2022

QTRR - Trưởng Bộ phận Phòng chống rửa tiền và FATCA
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/07/2022

QTRR - Trưởng bộ phận Chính sách rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/07/2022

VP - NV Văn phòng
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 31/07/2022

IT - Nhân viên Điều phối dự án CNTT
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

NQ - Thủ quỹ
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng Phòng Quản trị Tổng hợp CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

QTTH - Chuyên viên Quản trị Tổng hợp
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
-Nơi làm việc: Bến Tre -Hạn nộp: 30/08/2022

KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
-Nơi làm việc: Bình Dương -Hạn nộp: 30/09/2022

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
-Nơi làm việc: Tây Ninh -Hạn nộp: 30/09/2022

QTRR - Trưởng Bộ phận Phòng chống rửa tiền và FATCA
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/07/2022

QTRR - Trưởng bộ phận Chính sách rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: Bình Dương -Hạn nộp: 30/09/2022

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
-Nơi làm việc: Tây Ninh -Hạn nộp: 30/09/2022

QTRR - Trưởng Bộ phận Phòng chống rửa tiền và FATCA
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/07/2022

QTRR - Trưởng bộ phận Chính sách rủi ro hoạt động
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/07/2022

VP - NV Văn phòng
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 31/07/2022

IT - Nhân viên Điều phối dự án CNTT
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

NQ - Thủ quỹ
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng Phòng Quản trị Tổng hợp CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD02 - Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng - CN
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

QTTH - Chuyên viên Quản trị Tổng hợp
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh
-Nơi làm việc: Bến Tre -Hạn nộp: 30/08/2022

KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
-Nơi làm việc: Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Phú Yên, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, -Hạn nộp: 31/07/2022

KHDN - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

KT - Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nam, Hà Nội -Hạn nộp: 31/07/2022

LD01 - Phó phòng Phát hành Thẻ
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 30/09/2022

LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN
-Nơi làm việc: Long An -Hạn nộp: 05/10/2022

LD02 - Giám Đốc PGD
-Nơi làm việc: Bến Tre, Kiên Giang -Hạn nộp: 30/09/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: