Kiểm soát viên – DONGABANK

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng

KIỂM SOÁT VIÊN DONGABANK

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ và báo cáo thực trạng tuân thủ tại các đơn vị được phân công.
 • Thực hiện ký chứng thư bảo lãnh với vai trò người QTRR.
 • Tư vấn hướng xử lý chấn chỉnh, khắc phục dựa trên các tài liệu nghiệp vụ đã ban hành.
 • Giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kịch bản xử lý các rủi ro hoạt động.
 • Tham gia kiểm tra đánh giá công tác PCRT và chất lượng phục vụ tại đơn vị được phân công
 • Xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân với các mục tiêu cụ thể và hoàn thành với kết quả tốt nhất.
 • Thực hiện thu thập thông tin sai phạm, sự cố, thiệt hại (khi được phân công).
 • Hướng dẫn công việc trực tiếp cho các nhân sự mới (nếu có).
 • Giám sát công tác chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm tại các đơn vị được phân công.
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện, hiệu quả với các nhân sự trong Khối QTRR và các đơn vị kinh doanh/phòng ban khác.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Ngân hàng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác kiểm soát rủi ro hoạt động/ Công tác tại phòng vận hành tại đơn vị kinh doanh
 • Kinh nghiệm quản lý

HỒ SƠ:

 • Ứng tuyển tại website việc làm của DONGABANK

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận