EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng Eximbank Tuyển dụng:

EXIMBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 2. Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 3. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Miền Bắc
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 4. Nhân viên kinh doanh - Trung tâm Kinh doanh vàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 5. Giám đốc Chi nhánh (khu vực Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 32 ngày
 6. CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 7. Database Administrator (DBA)
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 8. Developer - Core Banking
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 9. CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 10. Chuyên viên Tài trợ Thương mại
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 32 ngày
 11. IT Helpdesk
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 12. Chuyên viên Bộ phận KPI và Báo cáo
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 13. Chuyên viên Văn phòng Khu vực TP.HCM
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 14. Chuyên viên Quản lý ngân sách và báo cáo
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 15. Chuyên viên bộ phận Kế hoạch và chính sách
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 16. Trưởng Bộ Phận Kế hoạch và Báo cáo
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 17. Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 18. CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
  - Nơi làm việc: Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 19. Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng SME
  - Nơi làm việc: Hội Sở
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 20. GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
  - Nơi làm việc: Hội Sở
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 21. GĐ QHKH - P. KHDN Lớn
  - Nơi làm việc: Hội Sở
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 22. Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh Thẻ
  - Nơi làm việc: Hội Sở
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 23. NV/CV Bộ phận Báo cáo & CV Bộ phận Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tài chính
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 24. CV Phát triển kinh doanh bán lẻ
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 25. CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu)
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 26. Chuyên viên Rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hội Sở
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 27. Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 28. Kiểm Toán Viên Nội Bộ
  - Nơi làm việc: Hội Sở
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 29. Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 30. Nhân viên Thẩm định KHDN
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 32 ngày
 31. Chuyên viên Tư vấn (CSO)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 32. CV Phân tích dữ liệu & Triển khai hệ thống thông tin quản trị
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 33. Phó phòng Kiều hối & Dịch vụ quốc tế
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 34. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 35. Chuyên viên Giữ chân khách hàng (Trung tâm Thẻ)
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 36. Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 37. Nhân viên Chiến lược và phát triển sản phẩm - Khối KH Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 38. Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 39. Trưởng phòng Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Đông Nam Bộ
  - Hạn nộp: còn 32 ngày
 40. Quản lý chất lượng (QA/QC/QM)
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 41. CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 42. CV Kinh doanh Ngoại tệ (FX Sale)
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày
 43. CV Phát triển sản phẩm thẻ
  - Nơi làm việc: Hội Sở, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: còn 1 ngày

QUYỀN LỢI

 • Thu nhập Cạnh tranh, tương xứng năng lực.
 • Thưởng Tháng 13, Lễ Tết, sinh nhật, doanh số, ...
 • Bảo hiểm Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.
 • Đào tạo Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.
 • Nghỉ phép 12 ngày phép/năm + thâm niên làm việc.
 • Du lịch Hỗ trợ du lịch hè, teambuilding.
 • Đồng phục Cấp theo quy định Eximbank
 • Phụ cấp Ăn trưa, Điện thoại, Trang điểm, Độc hại, ...

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại website tuyển dụng của Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: