FE CREDIT Tuyển dụng Tháng 07/2023

FE CREDIT Tuyển dụng:

FE CREDIT Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại - Quận Thanh Xuân- Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 2. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa_ Miền Bắc & Miền Trung
  - Nơi làm việc: KV Miền trung, Khu vực miền Bắc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 3. Financial Institutions Relationship Expert
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 4. Nhân Viên Cộng Tác Xử Lý Tín Dụng Sớm - Vay Tiêu Dùng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 5. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 6. Nhân viên thu hồi nợ thẻ tín dụng tại nhà - miền Bắc
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 7. Nhân viên thu hồi nợ thẻ tín dụng tại nhà - miền Bắc và miền Trung
  - Nơi làm việc: KV Miền trung, Khu vực miền Bắc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 8. Nhân viên thu hồi nợ tại nhà - Miền Bắc và Miền Trung
  - Nơi làm việc: KV Miền trung, Khu vực miền Bắc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 9. Senior IT BA (App Internal)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 10. Senior IT Business Analyst - CRM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 11. Senior IT Governance Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 12. Senior Merchant Partnership Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 13. Senior UB Card Products & Transaction Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 14. Tổng đài viên thu hồi nợ ngoại bảng qua điện thoại
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 15. UB Card Products & Transaction Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 16. IT Business Analyst Expert - CRM
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 17. Operational Risk Monitoring Specialist
  Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 18. LG Partnership & Campaign Manager
  Máy tính xách tay Bảo hiểm Phụ cấp Thưởng Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 19. Card Parameter Control Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 20. Unit Head of Digital Bank Deposit & Card Products
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/10/2023
 21. Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Sớm Qua Điện Thoại
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/12/2023
 22. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Tín Dụng (Miền Trung)
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk, Phú Yên, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 23. Chuyên Viên Mua Sắm Dự Án & Dịch Vụ Thuê Ngoài
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 24. Mobile Application Quality Assurance Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 25. Senior IT Business Analyst
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 26. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Tín Dụng Tại Nhà - Miền Bắc
  - Nơi làm việc: Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Quảng Ninh, Thanh Hóa,...
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 27. Senior Mobile Dev (Flutter)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 28. Chuyên Viên Kiểm Thử An Toàn (Application system)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 29. Product Manager (Mobile App)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 30. Sales Support Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 31. Project Manager - Digital Lending
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 32. Business Coordinator
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 33. Senior Credit Reporting Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 34. Senior IT Security Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 35. Chuyên Viên Hỗ Trợ Ứng Dụng (Ngân hàng số Ubank)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 36. Senior Products Development Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 37. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà Các Tỉnh Phía Bắc
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Phú Thọ,...
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 38. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/07/2023
 39. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VNĐ 30/07/2023
 40. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà
  - Nơi làm việc: Nghệ An, Khu vực miền Bắc 20 Tr - 25 Tr VNĐ 30/07/2023
 41. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa (Miền Bắc và Miền Trung)
  - Nơi làm việc: KV Miền trung, Khu vực miền Bắc 10 Tr - 20 Tr VNĐ 31/12/2023
 42. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ ĐỐI TÁC CAO CẤP (QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG, HẢ NỘI)
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh 18 Tr - 25 Tr VNĐ 31/07/2023
 43. Business Coordinator - UB Digital Product Development Center
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 44. TRƯỞNG NHÓM XỬ LÝ NỢ NGOẠI BẢNG TẠI THỰC ĐỊA - KHU VỰC THÁI NGUYÊN, TUYÊN QUANG, VĨNH PHÚC, SƠN LA, YÊN BÁI, HÒA BÌNH
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 45. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa_ Miền Bắc & Miền Trung
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình,...
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 46. UB Corporate Sales Manager
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 47. Chuyên viên Huy Động Vốn - Phòng Nguồn Vốn
  Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 48. Chuyên Viên Mua Sắm Dự Án & Dịch Vụ Thuê Ngoài
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 49. IT Security Expert
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 50. Product Development Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 51. Data Analyst
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 52. Card Parameter Control Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 53. Due Diligence Specialist
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 54. Junior Digital Partnership Manager
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 55. Operations Project Manager
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 56. Trưởng Nhóm Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa Miền Bắc, Miền Trung
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, KV Miền trung,...
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 57. Trưởng Nhóm Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Khu vực miền Bắc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 58. Nhân Viên Cộng Tác Bán Hàng Trực Tiếp Miền Bắc và Miền Trung
  - Nơi làm việc: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam,...
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 59. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 60. Nhân Viên Thu Phí Thị Trường Miền Bắc và Miền Trung
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình,...
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 61. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa Miền Bắc và Miền Trung
  - Nơi làm việc: Hà Nội, KV Miền trung, Khu vực miền Bắc
  - Hạn nộp: 31/12/2023
 62. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :