FPT Đồng Nai Tuyển dụng

Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom
FPT Đồng Nai

fptjobs.com
Số 196 Hà Huy Giáp, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Tuyển dụng Tháng 06/2019

FPT Đồng Nai Tuyển dụng:


☆ Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
↺ 15/05/2019
FPT Telecom - Đồng Nai
☆ Nhân viên Kinh doanh
↺ 15/05/2019
FPT Telecom - Đồng Nai
☆ Nhân viên Kỹ thuật
↺ 06/01/2019
FPT Telecom - Đồng Nai
☆ Nhân viên Thu cước
↺ 02/01/2019
FPT Telecom - Đồng Nai
☆ Kế Toán Viên
↺ 01/01/2019
FPT Telecom - Đồng Nai

Xem Thêm: Việc làm tại Đồng Nai