FPT Hậu Giang Tuyển dụng

Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

FPT HẬU GIANG

fptjobs.com
10 Ngô Quốc Trị, KV3, Phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang

Tuyển dụng Tháng 06/2019

FPT Chi nhánh Hậu Giang Tuyển dụng:


☆ Nhân viên Kinh doanh
↺ 01/02/2019
FPT Telecom - Hậu Giang
☆ Nhân viên Kỹ thuật
↺ 01/02/2019
FPT Telecom - Hậu Giang
☆ Giao dịch viên
↺ 01/02/2019
FPT Telecom - Hậu Giang

Xem Thêm: FPT Hậu Giang Tuyển dụng