FPT Hậu Giang Tuyển dụng

fpt-logoCông ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

FPT HẬU GIANG

Vieclam.fpt.net
10 Ngô Quốc Trị, KV3, Phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang

Tuyển dụng Tháng 02/2019

thong-bao-tuyen-dung

 

FPT Hậu Giang Tuyển dụng:

FPT Hậu Giang Tuyển Giao dịch viên

FPT Telecom
- Làm việc tại: HẬU GIANG

FPT Hậu Giang Tuyển Nhân viên Kinh doanh

FPT Telecom
- Làm việc tại: HẬU GIANG

Nhân viên Kỹ thuật

FPT Telecom
- Làm việc tại: HẬU GIANG