FPT Hòa Bình Tuyển dụng

fpt-logoCông ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

FPT HÒA BÌNH

vieclam.fpt.net
Số 665 Cù Chính Lan, P.Phương Lâm, TP Hoà Bình

Tuyển dụng Tháng 10/2018

thong-bao-tuyen-dung

Tutimviec.com Chia sẽ Thông tin Tuyển dụng của FPT HÒA BÌNH

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng 01/04/2016 - FPT Telecom
- Làm việc tại: HÒA BÌNH
Nhân viên Kinh doanh 02/02/2016 - FPT Telecom
- Làm việc tại: HÒA BÌNH