FPT Lao Cai Tuyển dụng

fpt-logoCông ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

FPT LAO CAI

ww.fpttelecom.com.vn
228 phố Hoàng Liên, thành phố Lào Cai

Tuyển dụng Tháng 10/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của FPT LAO CAI

  1. Nhân viên Hành chánh Nhân sự 02/08/2016 - FPT Telecom
    - Làm việc tại: LÀO CAI
  2. Nhân viên Kinh doanh 17/03/2016 - FPT Telecom
    - Làm việc tại: LÀO CAI
  3. Nhân viên Kỹ Thuật 17/03/2016 - FPT Telecom
    - Làm việc tại: LÀO CAI