FPT Pharma Long An Tuyển dụng

FPT Pharma Long An Tuyển dụng

Hệ thống nhà thuốc Long Châu với 142 cửa hàng tại nhiều Tỉnh Thành:

  • 173 Hùng Vương, P. 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An
  • 148 Tỉnh Lộ 10, TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An

Chia sẻ: