Cập nhật Tuyển dụng Tháng 03/2021 . . .

Xem thêm: FPT Shop Tuyển dụng

Hệ thống Siêu thị FPT Shop tại Thống Nhất – Đồng Nai

  • Cửa hàng FPT Shop 04/N Phúc Nhạc 2 – Gia Tân, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai
  • Cửa hàng FPT Shop 1228 Quốc Lộ 1A- Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
0 Bình Luận

Nhà tuyển dụng hàng đầu