FPT Software Tuyển dụng Tháng 07/2023

FPT Software Tuyển dụng:

FPT Software Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N1 IT Communicator)
  Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng
 2. Data Engineer
  Hà Nội
 3. Sap Abap Developer
  Hà Nội, Hồ Chí Minh
 4. Sap Fico Fuctional Consultant
  Hồ Chí Minh, Hà Nội
 5. Software Project Manager - Salary Up To $3500
  Hà Nội, Hồ Chí Minh
 6. IT Project Manager
  Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7. Senior Python Engineer
  Hà Nội, Hồ Chí Minh
 8. Solution Architect (Java)
  Hồ Chí Minh
 9. Database Developer
  Hồ Chí Minh
 10. Senior Java Developer (Spring/Aws/Azure)
  Hồ Chí Minh
 11. Senior Automation Test
  Hồ Chí Minh
 12. Fullstack (C/C++, C#, Python) Engineer
  Hà Nội
 13. Senior Sap Fiori Consultant_Signing Bonus Up To 40M
  Hồ Chí Minh
 14. Sap Abap Developer_Signing Bonus Up To 40M
  Hồ Chí Minh
 15. Microsoft Ax 2012, D365 Fo
  Hà Nội, Hồ Chí Minh
 16. Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Khách Hàng
  Hồ Chí Minh
 17. Android Developer
  Hà Nội
 18. Devops Engineer (Aws/Azure/Gcp) - Salary Up To $2800
  Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :