Chuyên viên Thẩm định giá – HDBank

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản; Thẩm định tính chất sở hữu, hiện trạng, giá trị của tài sản…
– Xây dựng bảng giá các loại tài sản theo sự phân công.
– Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.
– Tổng hợp các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ công tác thẩm định giá.
– Lập báo cáo tổng hợp theo yêu cầu.

YÊU CẦU:

– Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành: Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
– Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
– Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.
– Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): giao tiếp khá
– Kiến thức căn bản về nghiệp vụ định giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng.

HỒ SƠ:

Nộp hồ sơ tại website việc làm của ngân hàng HDBank

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: