Hệ Thống Xe Đạp – Xe Đạp Điện VĨNH TRƯỜNG cần tuyển dụng

Hệ Thống Xe Đạp – Xe Đạp Điện VĨNH TRƯỜNG cần tuyển dụng
?? VỊ TRÍ KẾ TOÁN – BÁN HÀNG
?? Yêu cầu :
+Nữ tốt nghiệp 12/12
+ Không cần kinh nghiệm ( Sẽ Được Đào Tạo )
+ Thời gian làm việc : 6h30 sáng – 6h30 tối
Công việc : trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Liên hệ : 086 2277399

ỨNG TUYỂN
TDN 156