Hiển Long quán Tuyển dụng

Hiện bên mình đang cần tuyển dụng các vị trí:
1 tủ (bếp)
3 phục vụ (gắp đá khui bia)
1 tiếp thực (đọc món, ra món)
Ưu tiên có kinh nghiệm
Làm việc trong môi trường thoải mái, hoà đồng vui vẻ

Số điện thoại trao đổi: 091 2023203

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, Bạc Liêu

ỨNG TUYỂN
TDN 23