LIENVIETPOSTBANK AN Giang Tuyển dụng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
LIENVIETPOSTBANK An Giang

www.lienvietpostbank.com.vn
Số 132C Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh An Giang Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Kiểm soát viên
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Khách hàng
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại An Giang