LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng:

LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chi nhánh Củ Chi - Tuyển dụng Phó Trưởng Phòng Hỗ trợ hoạt động phụ trách Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm và Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 05/12/2022

Đà Nẵng - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ, Tổ trưởng Tổ Khách hàng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 05/11/2022

HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Chuyên viên Ban Tuyển dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Thái Bình - Phó Giám Đốc, Phó Trưởng Phòng
- Nơi làm việc: Thái Bình
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nam Định - Giám đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Nam Định
- Hạn nộp: 31/10/2022

Hà Nam - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hà Nam
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Ban Vận hành mạng WAN
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Vận hành Dịch vụ Hạ tầng CNTT (AD,DNS, Exchange)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Chuyên viên Phòng Đào tạo mảng Elearning
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Đà Nẵng - Khối CNTT - Chuyên Viên Ban Tích Hợp Dữ Liệu và Báo cáo
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 30/11/2022

Đà Nẵng - Khối CNTT - Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng (Lập trình viên Java, .NET, C#)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 30/11/2022

Đà Nẵng - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Kiểm thử (Tester)
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng (Lập trình viên Java, .NET, C#)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

HCM - BÌNH TÂN - Trưởng ban, Ban Kế toán ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 06/11/2022

Cần Thơ - Phó Trưởng phòng Khách hàng
- Nơi làm việc: Cần Thơ
- Hạn nộp: 31/10/2022

Vũng Tàu - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phụ trách Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm và Ngân hàng Số)
- Nơi làm việc: Bà Rịa và Vũng Tàu
- Hạn nộp: 31/10/2022

Kiên Giang - Giám đốc Phòng giao dịch An Biên
- Nơi làm việc: Kiên Giang
- Hạn nộp: 15/11/2022

Bình Phước - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh/Phó Giám đốc Phòng giao dịch Chơn Thành
- Nơi làm việc: Bình Phước
- Hạn nộp: 15/11/2022

Hà Nội - PGD Lớn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Thiết bị CNTT
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Hà Nam - Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hà Nam
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối CNTT - Phòng QLDA&CLDV - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Kiểm thử (Tester)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Vận hành Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp (Oracle DBA)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phân tích Thiết kế (Business Analyst)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối Văn phòng - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chuyên viên Ban Kế hoạch
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Nhà Bè/Thủ Đức - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Chính sách KPIs
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Vận hành Đo lường KPIs
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Công nghệ Số (AI/ Big Data/ Công Nghệ)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/10/2022

Đà Nẵng - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên HTHĐ, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 05/11/2022

Bình Định - PGD Phú Tài - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bình Định
- Hạn nộp: 30/11/2022

Bình Định - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (Mảng Hỗ trợ Phát triển kinh doanh)
- Nơi làm việc: Bình Định
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hà Nội - Thường Tín - Chuyên viên xử lý nợ
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 20/11/2022

Thái Bình - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Thái Bình
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hà Nội (Đông Anh) - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (Mảng Hỗ trợ Phát triển kinh doanh)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Thủ Đức/Nhà Bè - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phụ trách mảng HTKD Bảo hiểm và Ngân hàng Số)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

KV. Hồ Chí Minh - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phụ trách mảng HTKD Bảo hiểm và Ngân hàng Số)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

KV.HCM - Chuyên viên Tổ Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Bắc Giang - Chuyên viên xử lý nợ
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Bắc Giang (Việt Yên)- Chuyên viên
- Nơi làm việc: Bắc Giang
- Hạn nộp: 01/12/2022

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Quảng Ninh (Móng Cái) - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Quảng Ninh
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Bình Định (Hoài Nhơn, Quy Nhơn) - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Bình Định
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Sơn La (Mộc Châu) - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Sơn La
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Thanh Hóa (Bỉm Sơn, Cẩm Thủy) - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Hạn nộp: 31/12/2022

HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) - Chuyên viên
- Nơi làm việc: Hà Tĩnh
- Hạn nộp: 15/11/2022

HO - Khối GSKD và XLN - Chuyên viên Ban Kiểm tra, Giám sát - Phòng Quản lý các Trung tâm giám sát kinh doanh (TTGSKD)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Phú Yên - CV Hỗ trợ Hoạt động, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Phú Yên
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hà Nam - CV Khách hàng, Kiểm soát viên, Giao dịch viên, CV Kế toán, CV HTKD Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hà Nam
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hà Nam - Giám đốc Phòng Giao Dịch Bình Lục
- Nơi làm việc: Hà Nam
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hà Nội - Phó Trưởng Phòng HTHĐ kiêm/Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ Kinh doanh Bảo hiểm và Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quảng Bình - Các vị trí Chuyên viên, Kiểm soát viên, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Hạn nộp: 30/11/2022

Điện Biên - Kiểm ngân
- Nơi làm việc: Điện Biên
- Hạn nộp: 30/11/2022

Điện Biên - Phòng Hỗ trợ Hoạt động - Quản lý/Chuyên viên
- Nơi làm việc: Điện Biên
- Hạn nộp: 30/11/2022

Điện Biên - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Điện Biên
- Hạn nộp: 30/11/2022

Khánh Hòa - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Khánh Hòa
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Khối Công nghệ Thông tin - Chuyên viên Ban Vận Hành Hệ thống LV24h
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Bắc Ninh - Chuyên viên Khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Bắc Ninh - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quảng Bình - Các vị trí Chuyên viên, Kiểm soát viên, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quảng Bình - Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Quảng Bình
- Hạn nộp: 30/11/2022

HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/11/2022

Thanh Hóa- Trưởng phòng Kế toán, Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Thanh Hóa
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hà Nội - Chuyên viên Kế toán
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 30/11/2022

Quảng Trị - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Quảng Trị
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hòa Binh - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hòa Bình
- Hạn nộp: 30/11/2022

Lào Cai - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Lào Cai
- Hạn nộp: 30/11/2022

Lai Châu - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Lai Châu
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hưng Yên - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Hưng Yên
- Hạn nộp: 30/11/2022

Bắc Kạn - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bắc Kạn
- Hạn nộp: 30/11/2022

Hưng Yên - Chuyên viên xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hưng Yên
- Hạn nộp: 30/11/2022

Điện Biên - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Điện Biên
- Hạn nộp: 30/11/2022

Bắc Ninh - Phó Trưởng Phòng HTHĐ kiêm/Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ Kinh doanh Bảo hiểm và Ngân hàng Số
- Nơi làm việc: Bắc Ninh
- Hạn nộp: 30/11/2022

Nam Định - Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Nam Định
- Hạn nộp: 31/10/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: