LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng:

LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phân tích Thiết kế (Business Analyst)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 2. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Kiểm thử (Tester)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 3. HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Vận hành Đo lường KPIs
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 4. HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Chính sách KPIs
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 5. Vũng Tàu - Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận 26/07/2022
 6. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Trưởng Ban Quan hệ đối tác và Chính sách Phi nhân thọ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 7. HO - Khối Văn phòng - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chuyên viên Ban Tổng hợp
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 8. VĨNH LONG - Trưởng phòng Khách hàng
  Vĩnh Long Lương thỏa thuận 31/08/2022
 9. HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Trưởng Ban Tích hợp Ứng dụng & Kết nối Đối tác
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 10. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Marketing (mảng truyền thông)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 11. TRÀ VINH - Trưởng/phó phòng Khách hàng
  Trà Vinh Lương thỏa thuận 31/08/2022
 12. Đăk Lăk - Tuyển dụng Phó Giám đốc PGD Krông Năng
  Đắk Lắk Lương thỏa thuận 18/08/2022
 13. Đăk Lăk - Trưởng/Phó Trưởng Phòng Khách hàng
  Đắk Lắk Lương thỏa thuận 18/08/2022
 14. Bình Phước - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Chơn Thành
  Bình Phước Lương thỏa thuận 18/08/2022
 15. HO - Ban Văn phòng Hội đồng Quản trị - Chuyên viên Biên, Phiên Dịch Tiếng Anh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022
 16. Vũng Tàu - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phụ trách mảng HTKD Bảo hiểm và Ngân hàng Số)
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận 31/07/2022
 17. VĨNH LONG - Trưởng phòng Khách hàng, Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
  Vĩnh Long Lương thỏa thuận 31/07/2022
 18. HO - Khối Sản phẩm - Phòng Marketing & CLDV - Chuyên viên Ban Quản lý Chất lượng Dịch vụ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 19. HO - Khối KHCL - Chuyên viên Phòng Kinh doanh Khách hàng Chiến lược
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 20. HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Chuyên viên Chính sách Nhân sự
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 21. HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Chuyên viên Ban Tuyển dụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 22. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Triển khai Kinh doanh Thẻ/ NHS
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/07/2022
 23. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm Thẻ/ NHS
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 24. HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 25. HO - Chuyên viên Ban Văn phòng Hội đồng Quản trị (Quản lý Cổ đông, phát hành chứng khoán)
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2022
 26. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Vận hành Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp (Oracle DBA)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 27. Khối CNTT - Chuyên viên An ninh Thông tin
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 28. HO - Khối Tài chính - Phòng Kế toán & Đối soát - Chuyên viên Ban Đối soát
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 29. HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Vận hành Dịch vụ Hạ tầng CNTT (AD,DNS, Exchange)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 30. HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Vận hành Mạng & Trung tâm Dữ liệu (Fresher/ Junior)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 31. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng (Lập trình viên Java, .NET, C#)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 32. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Tối ưu và Thiết kế UI/UX (UI/UX Designer)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 33. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 34. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai Sản phẩm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 35. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 36. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 37. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai Sản phẩm Huy động Dịch vụ Khách hàng Cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 38. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm Huy động Dịch vụ Khách hàng Cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 39. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách giá & Phân tích Kinh doanh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 40. HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán Phi Tín dụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 41. HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán Tín dụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 42. HO - Khối Nguồn vốn - Phòng Quản lý Vốn - Chuyên viên Ban Lãi suất & Quản lý Ngoại hối
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 43. HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Ban Giao dịch ngoại tệ (FX)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 44. HO - Khối Nguồn vốn - Phòng Kinh doanh Vốn - Chuyên viên Ban Tác nghiệp
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 45. HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Ban Phát triển Sản phẩm & Hỗ trợ Kinh doanh (SRM)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 46. HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Chuyên viên Đào tạo mảng Elearning
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 47. HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Chính sách giá & Phân tích Kinh doanh (mảng lãi suất)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 48. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Công nghệ Số (AI/ Big Data/ Công Nghệ)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 49. HO - Khối Văn phòng - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chuyên viên Ban Kế hoạch
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 50. HO - Khối CNTT - Trưởng Ban Tối ưu & Thiết kế UI/UX (Chuyên môn BA)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 51. KV. Hồ Chí Minh - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phụ trách mảng HTKD Bảo hiểm và Ngân hàng Số)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 52. Hải Dương - Giám đốc PGD Kinh Môn
  Hải Dương Lương thỏa thuận 31/07/2022
 53. Khối CNTT - Chuyên viên Ban Vận hành máy chủ và thiết bị lưu trữ
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 54. Thanh Hóa - Tuyển dụng Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/07/2022
 55. Hưng Yên - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/08/2022
 56. Phú Thọ - Các vị trí chuyên viên
  Phú Thọ Lương thỏa thuận 31/08/2022
 57. Khánh Hòa - Chuyên viên Bảo hiểm
  Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2022
 58. Khánh Hòa - Chuyên viên Kế toán
  Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2022
 59. Khánh Hòa - Giao Dịch Viên
  Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2022
 60. HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro Hoạt động
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2022
 61. Thanh Hóa - PGD Nghi Sơn - Kiểm soát viên
  Thanh Hóa Cạnh Tranh 15/08/2022
 62. Nam Định - PGD Ý Yên; PGD Giao Thủy; PGD Xuân Trường; PGD Nghĩa Hưng; PGD Hải Hậu - Chuyên viên khách hàng
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2022
 63. Nam Định - PGD Mỹ Lộc - Kiểm soát viên
  Nam Định Cạnh Tranh 31/08/2022
 64. Nam Định - Giao dịch viên
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2022
 65. HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Phú Thọ
  Phú Thọ Lương thỏa thuận 31/07/2022
 66. Đà Nẵng - Trưởng phòng Khách hàng, Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/07/2022
 67. Thanh Hóa - Tuyển dụng Phó trưởng Phòng KH CN Cẩm Thủy (dự kiến)
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2022
 68. Lào Cai_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Lào Cai Lương thỏa thuận 31/08/2022
 69. Khánh Hòa_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2022
 70. Hà Tĩnh_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 31/08/2022
 71. Thái Bình_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2022
 72. Quảng Trị_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Quảng Trị Lương thỏa thuận 31/08/2022
 73. Bình Định_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Bình Định Lương thỏa thuận 31/08/2022
 74. Bắc Giang_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/08/2022
 75. Yên Bái_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Yên Bái Lương thỏa thuận 31/08/2022
 76. Kiên Giang - Trụ sở Rạch Giá và các Phòng giao dịch – Tuyển dụng các vị trí
  Kiên Giang Lương thỏa thuận 18/08/2022
 77. Kiên Giang - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Phú Quốc, Tổ trưởng Tổ Khách hàng PGD Phú Quốc
  Kiên Giang Lương thỏa thuận 18/08/2022
 78. Đăk Nông - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  Đắk Nông Lương thỏa thuận 18/08/2022
 79. Đăk Lăk - Tuyển dụng các vị trí
  Đắk Lắk Lương thỏa thuận 18/08/2022
 80. Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 18/08/2022
 81. Bình Phước - Tuyển dụng Các vị trí tại Trụ sở và các Phòng giao dịch
  Bình Phước Lương thỏa thuận 18/08/2022
 82. Bạc Liêu - Phòng giao dịch Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long và Trụ sở CN - Tuyển dụng các vị trí
  Bạc Liêu Lương thỏa thuận 18/08/2022
 83. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Bảo hiểm
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022
 84. KV.HCM - Chuyên viên Tổ Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022
 85. Khu vực Hồ Chí Minh - Giao dịch viên
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022
 86. Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022
 87. Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022
 88. HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định tại Hồ Chí Minh và Cần Thơ
  Hồ Chí Minh
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/08/2022
 89. Sơn Tây, Thăng Long (Hà Nội), Thường Tín (Hà Nội), Hoàng Mai (Hà Nội), Long Biên, Trung Yên (Hà Nội) - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2022
 90. Quảng Nam, Quảng Trị - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 91. Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 92. Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 93. Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 94. Thường Tín (Hà Nội); Trung Yên (Hà Nội) - Phó Trưởng Phòng HTHĐ kiêm/Tổ trưởng tổ Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm và Ngân hàng Số
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2022
 95. Điện Biên, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc - Phó Trưởng Phòng HTHĐ kiêm/Tổ trưởng tổ Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm và Ngân hàng Số
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 96. Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Quản lý và Tham số Sản phẩm hệ thống Corebanking
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 97. Khối CNTT - Thực tập sinh Phòng An ninh Thông tin
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 98. Quảng Trị - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
  Quảng Trị Lương thỏa thuận 31/07/2022
 99. Thanh Hóa - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/07/2022
 100. Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Giang, Hưng Yên - Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 101. BÌNH DƯƠNG - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên
  Bình Dương Lương thỏa thuận 30/09/2022
 102. Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang - Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 103. Phú Yên - Chuyên viên khách hàng
  Phú Yên Lương thỏa thuận 30/09/2022
 104. Thanh Hóa - Chuyên viên khách hàng tại Phòng Giao dịch Hậu Lộc; Nông Cống; Quan Hóa; Vĩnh Lộc; Bỉm Sơn; Cẩm Thủy
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2022
 105. Quảng Ninh - Tổ trưởng/Chuyên viên khách hàng tại TSC; PGD Vân Đồn; PGD Đông Triều; PGD Tiên Yên; PGD Ba Chẽ; PGD Cẩm Phả
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 30/09/2022
 106. Vũng Tàu - Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận 31/07/2022
 107. Tiền Giang - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao dịch viên
  Tiền Giang Lương thỏa thuận 31/07/2022
 108. Bình Thuận - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số
  Bình Thuận Lương thỏa thuận 31/07/2022
 109. Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 110. Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 111. Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 112. Cần Thơ - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao dịch viên
  Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/07/2022
 113. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Tuyển Chuyên viên Ban Chính sách
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 114. Bắc Ninh - Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng PGD Từ Sơn
  Bắc Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 115. HO - Khối GSKD&XLN - Chuyên viên Ban Cơ cấu nợ - Phòng XLN phía Bắc
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 116. Đông Anh - Giao dịch viên
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 117. Nghệ An - Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng và Giao dịch viên
  Nghệ An Lương thỏa thuận 31/08/2022
 118. ĐỒNG NAI - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên
  Đồng Nai Lương thỏa thuận 31/07/2022
 119. Nam Định - Tuyển dụng các vị trí Quản lý tại Trụ sở chính và PGD
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/07/2022
 120. Bắc Giang - Chuyên viên tại Trụ sở chính và các PGD
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2022
 121. Sơn La - Chuyên viên Khách hàng tại Trụ sở chính và các PGD
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2022
 122. Điện Biên - Chuyên viên Tổ Mắc Ca
  Điện Biên Lương thỏa thuận 31/07/2022
 123. Hà Nội - Đông Anh - Phó Giám đốc phụ trách kế toán ngân quỹ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 124. Nghệ An - Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động tại các PGD Hoàng Mai, Con Cuông, Thanh Chương, Diễn Châu. Quỳ Hợp, Yên Thành
  Nghệ An Lương thỏa thuận 31/07/2022
 125. Hà Nội - Đông Anh - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2022
 126. Bến Tre - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng số
  Bến Tre Lương thỏa thuận 31/07/2022
 127. KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Kế toán
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 128. Khánh Hòa - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ
  Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/07/2022
 129. Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí
  Vĩnh Long Lương thỏa thuận 31/07/2022
 130. Trà Vinh - Tuyển dụng các vị trí
  Trà Vinh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 131. KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Xử lý nợ
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2022
 132. CN Gia Lai - Chuyên viên khách hàng Cá nhân
  Gia Lai Lương thỏa thuận 31/08/2022
 133. Vĩnh Phúc - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng số (Tuyển Gấp)
  Vĩnh Phúc Cạnh Tranh 31/07/2022
 134. CN Lâm Đồng - Các vị trí chuyên viên
  Lâm Đồng Lương thỏa thuận 31/07/2022
 135. HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 136. HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 137. HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 138. Kon Tum - Tuyển dụng các vị trí
  Kon Tum Lương thỏa thuận 31/08/2022
 139. Sóc Trăng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Chuyên viên Xử lý nợ
  Sóc Trăng Lương thỏa thuận 31/07/2022
 140. Bắc Giang - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng số (Tuyển Gấp)
  Bắc Giang Cạnh Tranh 31/07/2022
 141. Quảng Trị, Hà Nam - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng số (Tuyển Gấp)
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 142. Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 143. KV.HCM - Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 144. Lào Cai, Hà Nam, Tuyên Quang - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Cạnh Tranh 31/07/2022
 145. Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 146. Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Bình, Huế - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 147. Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 148. Hà Nội (Ba Vì, Long Biên) - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 149. Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Nin Bình - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
  Lương thỏa thuận 31/07/2022
 150. Khánh Hòa - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại Trụ sở chính và các PGD
  Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/07/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: