LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng:

LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán công nghệ
Hà Nội Cạnh Tranh 30/09/2022

HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán Tín dụng
Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022

HO - Hà Nội - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán Phi Tín dụng
Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022

HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Vận hành Dịch vụ Hạ tầng CNTT (AD,DNS, Exchange)
Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022

HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Vận hành Mạng & Trung tâm Dữ liệu (Fresher/ Junior)
Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng (Lập trình viên Java, .NET, C#)
Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Tối ưu và Thiết kế UI/UX (UI/UX Designer)
Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Công nghệ Số (AI/ Big Data/ Công Nghệ)
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối QLNNL - Phòng Đào tạo - Chuyên viên Ban Quản lý Tổ chức Triển khai
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Chuyên viên Ban Văn phòng Hội đồng Quản trị (Quản lý Cổ đông, phát hành chứng khoán)
Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2022

HO - Khối Văn phòng - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chuyên viên Ban Kế hoạch
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối Tài chính - Phòng Kế toán & Đối soát - Chuyên viên Ban Đối soát
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Chuyên viên Đào tạo mảng Elearning
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Quản trị Thông tin Nhân sự
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Củ Chi - Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát kinh doanh
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Phó Trưởng phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Tuyển Chuyên viên Ban Chính sách
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hải Dương - Giám đốc PGD Kinh Môn
Hải Dương Lương thỏa thuận 31/08/2022

Đà Nẵng - Trưởng phòng Khách hàng, Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/08/2022

Cần Thơ - Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Khách hàng
Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/08/2022

Kiên Giang - Giám đốc Phòng giao dịch Châu Thành
Kiên Giang Lương thỏa thuận 07/09/2022

HO - Khối Quản lý Nguồn Nhân lực - Chuyên viên Quản trị Thông tin Nhân sự
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Phân tích Thiết kế (Business Analyst)
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Kiểm thử (Tester)
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Vận hành Đo lường KPIs
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối QLNNL - Chuyên viên Ban Nghiên cứu Chính sách KPIs
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối Văn phòng - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chuyên viên Ban Tổng hợp
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

VĨNH LONG - Trưởng phòng Khách hàng
Vĩnh Long Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối CNTT - Phòng Phát triển Ứng dụng - Trưởng Ban Tích hợp Ứng dụng & Kết nối Đối tác
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Marketing (mảng truyền thông)
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

TRÀ VINH - Trưởng/phó phòng Khách hàng
Trà Vinh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Đăk Lăk - Tuyển dụng Phó Giám đốc PGD Krông Năng
Đắk Lắk Lương thỏa thuận 18/08/2022

Đăk Lăk - Trưởng/Phó Trưởng Phòng Khách hàng
Đắk Lắk Lương thỏa thuận 18/08/2022

Bình Phước - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Chơn Thành
Bình Phước Lương thỏa thuận 18/08/2022

HO - Ban Văn phòng Hội đồng Quản trị - Chuyên viên Biên, Phiên Dịch Tiếng Anh
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định tại Hồ Chí Minh và Cần Thơ
Hồ Chí Minh
Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/10/2022

Khối CNTT - Chuyên viên An ninh Thông tin
Hà Nội
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Nhà Bè/Thủ Đức - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối CNTT - Chuyên viên Ban Vận hành máy chủ và thiết bị lưu trữ
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí
Vĩnh Long Lương thỏa thuận 30/09/2022

Thăng Long (Hà Nội), Thường Tín (Hà Nội), Long Biên (Hà Nội) - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2022

Hà Nội (Nội thành) - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2022

Quảng Ninh - Chuyên viên Xử lý nợ
Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nội - Gia Lâm, Thường Tín - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số (Tuyển Gấp)
Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2022

Thanh Hóa - Các vị trí quản lý và chuyên viên tại Trụ sở chính và Phòng Giao dịch
Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2022

Thanh Hóa - Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2022

HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Phòng, Chống Rửa tiền
Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2022

Bình Định - Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng
Bình Định Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
Ninh Bình
Thái Bình
Hải Dương
Hà Nam Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Giang,Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
Hà Giang
Sơn La
Lạng Sơn
Yên Bái Lương thỏa thuận 31/08/2022

Thanh Hóa, Quảng Bình, Huế - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
Thanh Hóa
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên) - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Chuyên viên Phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Tuyển Chuyên viên Ban Phân tích Kinh doanh
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Phú Thọ
Phú Thọ Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Hải Phòng, Yên Bái
Yên Bái
Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Chuyên viên Trung tâm giám sát kinh doanh tại Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Hà Giang
Hòa Bình
Hà Giang
Lai Châu
Điện Biên Lương thỏa thuận 31/08/2022

Sơn Tây, Thăng Long (Hà Nội), Thường Tín (Hà Nội), Hoàng Mai (Hà Nội), Long Biên, Trung Yên (Hà Nội) - Tuyển Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2022

HO - Khối Văn Phòng - Nhân Viên Lễ Tân
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối KHCL - Chuyên viên Phòng Kinh doanh Khách hàng Chiến lược
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nội - Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nội - Gia Lâm - Tuyển dụng các vị trí
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động (Mảng Hỗ trợ Phát triển kinh doanh)
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nội - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Nội - Giao dịch viên
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

Thái Nguyên - Chuyên viên tại Trụ sở chính và Phòng Giao dịch
Thái Nguyên Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hưng Yên - Các vị trí Chuyên viên (Trụ sở Chính và PGD trực thuộc)
Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/08/2022

PGD Mỹ Hào - Các vị trí Chuyên viên
Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/08/2022

Quảng Nam - Các vị trí Chuyên viên tại TSC và các PGD trực thuộc
Quảng Nam Lương thỏa thuận 31/08/2022

Huế - Các vị trí Chuyên viên tại TSC và các PGD trực thuộc
Thừa Thiên Huế Lương thỏa thuận 31/08/2022

Quảng Bình - Các vị trí Chuyên viên tại TSC và các PGD trực thuộc
Quảng Bình Lương thỏa thuận 31/08/2022

Lai Châu - Tuyển dụng Chuyên viên tại Trụ sở chính và Phòng Giao dịch
Lai Châu Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hải Dương - Các vị trí Chuyên viên (tại TSC và PGD)
Hải Dương Lương thỏa thuận 31/08/2022

Cao Bằng - Giao dịch viên tại các PGD trực thuộc
Cao Bằng Lương thỏa thuận 31/08/2022

Cao Bằng - Chuyên viên Khách hàng
Cao Bằng Lương thỏa thuận 31/08/2022

Đà Nẵng - Các vị trí Chuyên viên
Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/08/2022

Quảng Ngãi - Các vị trí Chuyên viên
Quảng Ngãi Lương thỏa thuận 31/08/2022

Lạng Sơn - Các vị trí Chuyên viên
Lạng Sơn Lương thỏa thuận 31/08/2022

Ninh Bình - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
Ninh Bình Lương thỏa thuận 31/08/2022

Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Giang, Hưng Yên - Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Số
Ninh Bình
Vĩnh Phúc
Bắc Giang
Hưng Yên Cạnh Tranh 31/08/2022

Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng và Giao dịch viên tại các Phòng Giao dịch
Hà Giang Lương thỏa thuận 31/08/2022

Vũng Tàu - Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận 31/08/2022

Tiền Giang - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao dịch viên
Tiền Giang Lương thỏa thuận 31/08/2022

Sóc Trăng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Chuyên viên Xử lý nợ
Sóc Trăng Lương thỏa thuận 31/08/2022

Cần Thơ - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao dịch viên
Cần Thơ Lương thỏa thuận 31/08/2022

Bình Thuận - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số
Bình Thuận Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Văn phòng KV Miền Trung & Tây Nguyên - Chuyên viên hỗ trợ phê duyệt tín dụng
Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/08/2022

Vĩnh Phúc - Các vị trí Chuyên viên (CVKH, GDV, CV HTHĐ)
Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Khối PC&QLRR - Chuyên viên Ban Quản lý Rủi ro Tín dụng
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Chuyên viên Phòng Quản lý các Trung tâm giám sát kinh doanh (TTGSKD)
Hà Nội Lương thỏa thuận 15/08/2022

Hưng Yên - Tuyển Chuyên viên Xử lý nợ
Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/08/2022

Phú Thọ - Các vị trí chuyên viên
Phú Thọ Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khánh Hòa - Chuyên viên Bảo hiểm
Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khánh Hòa - Chuyên viên Kế toán
Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khánh Hòa - Giao Dịch Viên
Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Trưởng Ban Quan hệ đối tác và Chính sách Phi nhân thọ
Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2022

HN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro Hoạt động
Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2022

Thanh Hóa - PGD Nghi Sơn - Kiểm soát viên
Thanh Hóa Cạnh Tranh 15/08/2022

Nam Định - PGD Ý Yên; PGD Giao Thủy; PGD Xuân Trường; PGD Nghĩa Hưng; PGD Hải Hậu - Chuyên viên khách hàng
Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2022

Nam Định - PGD Mỹ Lộc - Kiểm soát viên
Nam Định Cạnh Tranh 31/08/2022

Nam Định - Giao dịch viên
Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2022

Thanh Hóa - Tuyển dụng Phó trưởng Phòng KH CN Cẩm Thủy (dự kiến)
Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2022

Lào Cai_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Lào Cai Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khánh Hòa_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hà Tĩnh_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Thái Bình_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2022

Quảng Trị_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Quảng Trị Lương thỏa thuận 31/08/2022

Bình Định_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Bình Định Lương thỏa thuận 31/08/2022

Bắc Giang_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/08/2022

Yên Bái_Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Yên Bái Lương thỏa thuận 31/08/2022

Kiên Giang - Trụ sở Rạch Giá và các Phòng giao dịch – Tuyển dụng các vị trí
Kiên Giang Lương thỏa thuận 18/08/2022

Kiên Giang - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Phú Quốc, Tổ trưởng Tổ Khách hàng PGD Phú Quốc
Kiên Giang Lương thỏa thuận 18/08/2022

Đăk Nông - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
Đắk Nông Lương thỏa thuận 18/08/2022

Đăk Lăk - Tuyển dụng các vị trí
Đắk Lắk Lương thỏa thuận 18/08/2022

Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 18/08/2022

Bình Phước - Tuyển dụng Các vị trí tại Trụ sở và các Phòng giao dịch
Bình Phước Lương thỏa thuận 18/08/2022

Bạc Liêu - Phòng giao dịch Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long và Trụ sở CN - Tuyển dụng các vị trí
Bạc Liêu Lương thỏa thuận 18/08/2022

Hồ Chí Minh - Chuyên viên Bảo hiểm
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

KV.HCM - Chuyên viên Tổ Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khu vực Hồ Chí Minh - Giao dịch viên
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Quản lý và Tham số Sản phẩm hệ thống Corebanking
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối CNTT - Thực tập sinh Phòng An ninh Thông tin
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

BÌNH DƯƠNG - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên
Bình Dương Lương thỏa thuận 30/09/2022

Phú Yên - Chuyên viên khách hàng
Phú Yên Lương thỏa thuận 30/09/2022

Thanh Hóa - Chuyên viên khách hàng tại Phòng Giao dịch Hậu Lộc; Nông Cống; Quan Hóa; Vĩnh Lộc; Bỉm Sơn; Cẩm Thủy
Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2022

Quảng Ninh - Tổ trưởng/Chuyên viên khách hàng tại TSC; PGD Vân Đồn; PGD Đông Triều; PGD Tiên Yên; PGD Ba Chẽ; PGD Cẩm Phả
Quảng Ninh Lương thỏa thuận 30/09/2022

Nghệ An - Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng và Giao dịch viên
Nghệ An Lương thỏa thuận 31/08/2022

CN Gia Lai - Chuyên viên khách hàng Cá nhân
Gia Lai Lương thỏa thuận 31/08/2022

Kon Tum - Tuyển dụng các vị trí
Kon Tum Lương thỏa thuận 31/08/2022

Long An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên
Long An Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Quản trị ứng dụng thanh toán
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Quản trị ứng dụng CoreBanking
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban Quản trị Cơ sở dữ liệu & Middleware
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

HO - Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh KVPN
Đắk Lắk
Trà Vinh
Kiên Giang
Sóc Trăng
Bình Phước
... Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Thẻ
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Cà Mau - Tổ trưởng Tổ Khách hàng Cá nhân
Cà Mau Lương thỏa thuận 31/08/2022

Ninh Thuận - Các vị trí Chuyên Viên
Ninh Thuận Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Ban báo cáo
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Tây Ninh - Các vị trí chuyên viên
Tây Ninh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Khối Công Nghệ Thông Tin - Chuyên Viên Ban Tích Hợp Dữ Liệu
Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2022

Hậu Giang - Các vị trí Chuyên viên
Hậu Giang Lương thỏa thuận 31/08/2022

Đồng Tháp - Các vị trí Chuyên viên
Đồng Tháp Lương thỏa thuận 31/08/2022

Cà Mau - Các vị trí chuyên viên
Cà Mau Lương thỏa thuận 31/08/2022

An Giang - Các vị trí chuyên viên
An Giang Lương thỏa thuận 31/08/2022

Bình Dương - Trung tâm Giám sát kinh doanh HO - Chuyên viên Tổ Thẩm đinh và Tổ Giám sát kinh doanh & Xử lý nợ
Bình Dương Lương thỏa thuận Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: