LOTTE Mart Bình Dương Tuyển dụng

Siêu thị Lotte Mart Tuyển dụng:

LOTTE Mart Bình Dương Tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Nhân viên Quầy Thịt
  • Nhân viên Quầy Thuỷ hải sản
  • Nhân viên Quầy thức ăn chế biến sẵn
  • Giám sát Marketing

Làm việc tại: Siêu thị Lotte Mart Bình Dương - Khu đô thị The Seasons Bình Dương, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

ỨNG TUYỂN:
  • Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:
  • Panpage tuyển dụng: https://www.facebook.com/TuyenDungLOTTEMart
lotte mart 8 7