LOTTE Mart tuyển dụng Tháng 04/2023

Siêu thị Lotte Mart Tuyển dụng:

LOTTE Mart tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Hệ thống siêu thị LOTTE Mart hiện đang tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại các siêu thị và đại siêu thị trên toàn quốc.

  • Thời gian làm việc: Theo giờ cửa hàng, ca xoay 8 tiếng.
  • Chế độ phúc lợi hấp dẫn.
  • Thưởng theo quy định của Công ty.
  • Các vị trí chưa có kinh nghiệm chuyên môn sẽ được đào tạo.

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

lottemart 1