MAI SON Tuyển dụng

ỨNG TUYỂN:

maisonjsc amp

Công Ty Cổ Phần Mai Son

www.maisonjsc.com

Công ty Mai Son Tuyển dụng 2019


1.Digital Team Leader

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

2.Ecommerce Content Executive

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

3.Digital Executive (FB, FB Msqr, Insta, Zalo)

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

4.Assistant to CEO – Business Development

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

5.Assistant Brand Manager

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

6.Brand Manager

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

7.Operation Manager

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

8.Visual Merchandising Manager

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

9.Marketing Specialist

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

10.Marketing Executive

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

XEM CHI TIẾT tại: http://www.maisonjsc.com/careers/jobs-listing/