MB Cà Mau Tuyển dụng

mb-logoNgân hàng Quân Đội

MB BANK CA MAU

www.mbbank.com.vn
Số 03 Lưu Tấn Tài, P. 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tuyển dụng Tháng 02/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Cà Mau Tuyển dụng:

MB Tuyển Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

MB Tuyển Chuyên viên Tư vấn

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

MB Tuyển Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống

Giao dịch viên

Ngân hàng MB
- Làm việc tại: Toàn hệ thống