MB Hà Nội Tuyển dụng

mb-logoNgân hàng Quân Đội

MB Bank HÀ NỘI

www.mbbank.com.vn

Tuyển dụng Tháng 02/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng MB Bank Hà Nội Tuyển dụng:

Tuyển dụng Tháng 06/2016

1. Chuyên viên Phát triển kinh doanh

2. Chuyên viên Phát triển đối tác

3. Chuyên viên Phát triển sản phẩm

4. Chuyên viên Phát triển kinh doanh

5. Chuyên viên Phát triển sản phẩm

6. Chuyên viên Phát triển kinh doanh

7. Chuyên viên Kinh doanh vốn

8. Chuyên viên Giao dịch hàng hóa

9. Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ

10. Chuyên viên Kinh doanh trái phiếu và phát hành

11. Chuyên viên Khai thác Kinh doanh

12. Chuyên gia ALCO

13. Chuyên viên Kế hoạch

14. Chuyên viên thẩm định Khách hàng định chế tài chính và Khách hàng  Chi nhánh nước ngoài

15. Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Lớn

16. Chuyên viên cao cấp MIS

17. Chuyên viên Kiểm soát tuần thủ tại Vùng và chi nhánh

18. Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế​

19. Chuyên viên Xuất nhập khẩu​

20. Chuyên viên Xuất nhập khẩu (KV. HCM)​

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: Trước 17h00 ngày 22/06/2016
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: mbbank.com.vn – Mục Tuyển dụng