MIC Tuyển dụng Tháng 8/2023

Bảo hiểm Quân đội Tuyển dụng:

MIC Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trưởng phòng Xe cơ giới - Khối Nghiệp vụ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 2. Flutter Developer
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/10/2023
 3. Trưởng phòng kinh doanh
  Bình Dương Lương thỏa thuận 30/09/2023
 4. Chuyên viên kinh doanh
  Bình Dương Lương thỏa thuận 31/12/2023
 5. Chuyên viên Pháp chế
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 6. Tổ trưởng Giám định bồi thường Xe cơ giới tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 7. Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Xe cơ giới - Văn phòng chuyển đổi
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 8. Giám đốc Phát triển kinh doanh Vùng Phía Nam – Khối Kinh doanh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/08/2023
 9. Chuyên viên Phòng Hàng hải – Khối Nghiệp vụ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 10. Chuyên viên Phòng Xe cơ giới – Khối Nghiệp vụ
  Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 11. Chuyên viên Phòng Tái – Khối Nghiệp vụ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/08/2023
 12. Trưởng phòng/Chuyên viên Kinh doanh khu vực Nam Định
  Nam Định Lương thỏa thuận 30/09/2023
 13. .NET Developer
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 14. Chuyên viên Phòng Giám định bồi thường Hàng hải tại Hà Nội
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/09/2023
 15. Trưởng phòng Kinh doanh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 30/12/2023
 16. Chuyên viên kinh doanh
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: