Mobifone Tuyển dụng Chuyên viên tại Văn phòng Công ty

Mobifone Tuyển dụng:

Chuyên viên tại Văn phòng Công ty

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thực hiện nghiên cứu, xây dựng, cập nhật điều chỉnh và triển khai ứng dụng quy trình bán hàng Online cho khách hàng cá nhân, đề xuất phát triển hệ thống thông tin quản trị nội bộ; Thực hiện nghiên cứu, đề xuất chính sách bán hàng Online cho khách hàng cá nhân theo yêu cầu đặc thù của Công ty; Chủ trì phổ biến, hướng dẫn áp dụng/thực hiện các quy trình, chính sách bán hàng Online.

- Chủ trì xây dựng, vận hành website bán hàng của Công ty; Tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các chương trình bán hàng; Chủ trì hỗ trợ giải đáp khiếu nại/nghiệp vụ đối cho đối tác bán hàng Online; Thực hiện đánh giá và tổng kết báo cáo về công tác bán hàng online.

YÊU CẦU

- Tuổi: Dưới 35 (Tính đến ngày nộp Hồ sơ);

- Chuyên viên tại Văn phòng Công ty, MBF tỉnh Phú Thọ: Tốt nghiệp Đại học (hệ chính quy, không tuyển dụng ứng viên có bằng liên thông) Cử nhân/Kỹ sư chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Tin học, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Lập trình, Điện tử Viễn thông… tại các trường trường công lập, Các trường Đại học nước ngoài thuộc top 1000 trường Đại học tốt nhất. Hoặc các trường ngoài Công lập thuộc 100 trường Đại học tốt nhất Việt Nam đối với ứng viên tốt nghiệp bằng CNTT, ĐTVT.

- Chuyên viên tại các MBF tỉnh còn lại: Tốt nghiệp Đại học (hệ chính quy, không tuyển dụng ứng viên có bằng liên thông) Cử nhân/Kỹ sư chuyên ngành Kinh tế, Tài Chính Ngân Hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị tổng hợp, Thương mại điện tử, Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Tin học, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Lập trình, Điện tử Viễn thông… tại các trường trường công lập, Các trường Đại học nước ngoài thuộc top 1000 trường Đại học tốt nhất. Hoặc các trường ngoài Công lập thuộc 100 trường Đại học tốt nhất Việt Nam đối với ứng viên tốt nghiệp bằng CNTT, ĐTVT)..

- Ưu tiên ứng viên là nam giới và có hộ khẩu thường trú tại nơi làm việc;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm.

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: