NCB Bank Bắc Ninh Tuyển dụng

Ngân hàquoc-dan-logong QUỐC DÂN

NCB BANK BAC NINH

www.ncb-bank.vn
18-20-22 Đường Nguyễn Cao, phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng QUỐC DÂN Chi nhánh Bắc Ninh Tuyển dụng:

NCB Bank Tuyển Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Ngân hàng Quốc Dân
- Làm việc tại: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế