Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 1/2022

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

BacABank Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trưởng phòng DVKH&KQ - [BAC A BANK - Chi nhánh Long An]
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: 27/01/2022
 2. Trưởng Phòng Kinh Doanh - [BAC A BANK - Chi nhánh Long An]
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: 27/01/2022
 3. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Bắc Ninh]
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh
  - Hạn nộp: 27/01/2022
 4. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Bắc Ninh]
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh
  - Hạn nộp: 27/01/2022
 5. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Thanh Hóa]
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa
  - Hạn nộp: 27/01/2022
 6. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Khu vực Miền Nam]
  - Nơi làm việc: Kiên Giang, Bình Dương
  - Hạn nộp: 27/01/2022
 7. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Khu vực Miền Nam]
  - Nơi làm việc: Long An, Kiên Giang, Bình Dương
  - Hạn nộp: 27/01/2022
 8. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/ Vĩnh Phúc/ Quảng Bình]
  - Nơi làm việc: Hà Giang, Quảng Bình, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 25/01/2022
 9. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Khu vực Hà Nội/ Hồ Chí Minh]
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 25/01/2022
 10. Trưởng Phòng Kinh Doanh - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hà Giang]
  - Nơi làm việc: Hà Giang
  - Hạn nộp: 25/01/2022
 11. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Hà Nam]
  - Nơi làm việc: Hà Nội, Hà Nam
  - Hạn nộp: 25/01/2022
 12. Chuyên Viên Kiểm Soát và Thẩm Định Văn Bản - [BAC A BANK - Ban Pháp Chế]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 13. Chuyên viên Kiến trúc hệ thống - [BAC A BANK - Ban Ngân hàng Số]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 14. Lập trình viên Java - [BAC A BANK - Ban Ngân hàng Số]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 15. Trưởng phòng Quan hệ đối tác & Thúc đẩy bán - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán buôn]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 16/01/2022
 16. Trưởng phòng Kiểm toán tuân thủ - [BAC A BANK - Ban Kiểm toán Nội bộ]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 16/01/2022
 17. Chuyên viên Quan hệ Đối tác & Thúc đẩy bán - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán buôn]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 10/01/2022
 18. Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán buôn]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 19. Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 20. Trưởng quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 21. Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 22. Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 23. Chuyên Viên Hậu Kiểm - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 24. Chuyên viên kế toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 25. Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 26. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 27. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 28. Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 29. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 30. Trưởng Phòng Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 31. Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 32. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 33. Giám đốc Chi nhánh - [BAC A BANK - Chi nhánh Hòa Bình/ Hải Dương]
  - Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 34. Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng - [BAC A BANK - Khối Quản lý Tín dụng]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 35. Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Đăk Lăk]
  - Nơi làm việc: Đắk Lắk
  - Hạn nộp: 31/01/2022
 36. Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm Tín dụng - [BAC A BANK - Khối Ngân hàng Bán lẻ]
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/01/2022
 37. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - CN Long An]
  - Nơi làm việc: Long An
  - Hạn nộp: Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận