Ngân hàng BẮC Á Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Bắc Á Tuyển dụng:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Quảng Ninh/ Huế/ Đà Nẵng]
- Hạn nộp: 14/07/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hà Nam/ Hưng Yên/ Quảng Bình]
- Hạn nộp: 14/07/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Quảng Ninh/ Huế/ Đồng Nai]
- Hạn nộp: 14/07/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Ninh Bình/ Nam Định]
- Hạn nộp: 14/07/2022

Kiểm soát viên Quản lý giao dịch gian lận - [BAC A BANK - Khối Bán Lẻ]
- Hạn nộp: 14/07/2022

Chuyên viên Quản lý giao dịch gian lận - [BAC A BANK - Khối Bán Lẻ]
- Hạn nộp: 14/07/2022

Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ thẻ- [BAC A BANK - Khối Bán Lẻ]
- Hạn nộp: 07/07/2022

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Kinh Doanh -[BAC A BANK - Chi Nhánh Thái Nguyên]
- Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Nam]
- Hạn nộp: 12/07/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Gia Lâm/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Gia Lâm/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Chuyên viên Contact Center - [BAC A BANK - Khối Vận hành]
- Hạn nộp: 10/07/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi Nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Chuyên Viên Hậu Kiểm - [BAC A BANK - Chi Nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Chuyên Viên Kế Toán - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Trưởng quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Trưởng Phòng Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi Nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 07/07/2022

Trưởng phòng Kinh doanh - [BAC A BANK Chi nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành - [BAC A BANK - Chi nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/07/2022

Giám đốc Chi nhánh - [BAC A BANK - Chi Nhánh Sơn Tây/ Phú Thọ]
- Hạn nộp: 06/08/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - [BAC A BANK - Chi nhánh Đồng Tháp]
- Hạn nộp: 30/06/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Đà Lạt/ Bình Định]
- Hạn nộp: 01/07/2022

Phó Giám đốc Phụ Trách Kinh Doanh - [BAB - Chi Nhánh Vũng Tàu/ Gia Lâm]
- Hạn nộp: 29/06/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Ninh Bình/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 28/06/2022

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Hà Nam/ Nam Định/ Ninh Bình]
- Hạn nộp: 28/06/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Đồng Nai/ Đà Nẵng/ Hải Phòng]
- Hạn nộp: 28/06/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/ Quảng Ninh/Nam Định]
- Hạn nộp: 28/06/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Gia Lâm/Thái Bình/Hưng Yên]
- Hạn nộp: 28/06/2022

Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi Nhánh Gia Lâm/ Thái Bình/ Đồng Nai
- Hạn nộp: 28/06/2022

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Quảng Bình/ Huế/ Đà Nẵng]
- Hạn nộp: 28/06/2022

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Quảng Ninh/ Hải Phòng/ Hưng Yên]
- Hạn nộp: 28/06/2022

Chuyên viên QHKH cá nhân (Chuyên trách bảo hiểm) - [BAB - Chi nhánh Hà Nam/ Ninh Bình/ Đồng Nai]
- Hạn nộp: 28/06/2022

Giám đốc Phòng giao dịch Bắc Quang - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang]
- Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Kiểm soát và tuân thủ - [BAC A BANK - Trung tâm Kinh doanh Hội sở]
- Hạn nộp: 30/06/2022

Giám Đốc Phòng Giao Dịch [BAC A BANK - Chi Nhánh Gia Lâm/ Hà Nam/ Thái Bình]
- Hạn nộp: 24/06/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Thái Bình/Quảng Bình/Đà Nẵng]
- Hạn nộp: 21/06/2022

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch Phụ Trách Kinh Doanh -[BAC A BANK - Chi Nhánh Quảng Bình/ Đồng Nai]
- Hạn nộp: 20/06/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Khu vực miền Trung]
- Hạn nộp: 17/06/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh nghiệp - [BAC A BANK - Chi nhánh Phú Yên/Bình Định/Đà Lạt]
- Hạn nộp: 17/06/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Thanh Hoá/Phú Yên/ Bình Định/ Đà Lạt/ Khánh Hoà ]
- Hạn nộp: 17/06/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - CN Thái Nguyên]
- Hạn nộp: 15/07/2022

Chuyên viên tư vấn pháp luật - [BAC A BANK- Ban Pháp chế]
- Hạn nộp: 31/07/2022

Chuyên Viên Thẩm Định - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/ Bắc Giang/ Lạng Sơn/Vĩnh Phúc]
- Hạn nộp: 31/07/2022

Giao dịch viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang - Phòng Giao dịch Bắc Quang]
- Hạn nộp: 31/07/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang - Phòng Giao dịch Bắc Quang]
- Hạn nộp: 31/07/2022

Giám đốc Phòng giao dịch Hữu Lũng - [BAC A BANK - Chi nhánh Lạng Sơn]
- Hạn nộp: 31/07/2022

Kiểm Soát Viên - [BAC A BANK - Chi nhánh Hải Dương]
- Hạn nộp: 16/06/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - Chi nhánh Hà Giang/Lào Cai/ Hải Dương/ Bắc Giang/Lạng Sơn/Vĩnh Phúc/Thái Nguyên/Dak Lak]
- Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - [BAC A BANK - CN Long An]
- Hạn nộp: Đang Tuyển

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: