Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 1/2024

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 1/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

MĐ - Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Miền Đông
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Trưởng Phòng Quản lý Rủi ro Vận hành
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm - Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Chuyên Viên Mua sắm và Cung ứng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 15/02/2024

MĐ - Phó Giám đốc Chi nhánh
- Nơi làm việc: Miền Đông
- Hạn nộp: 31/03/2024

CN - Phó Giám đốc Chi nhánh
- Nơi làm việc: Cao Nguyên
- Hạn nộp: 31/03/2024

HCM - Phó Giám đốc Chi nhánh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

MT - Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Miền Tây
- Hạn nộp: 31/03/2024

CN - Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Cao Nguyên
- Hạn nộp: 31/03/2024

BTB - Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Bắc Trung Bộ
- Hạn nộp: 31/03/2024

HCM - Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

CN - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Cao Nguyên
- Hạn nộp: 31/03/2024

CN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Cao Nguyên
- Hạn nộp: 31/03/2024

CN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Cao Nguyên
- Hạn nộp: 31/03/2024

CN - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Cao Nguyên
- Hạn nộp: 31/03/2024

CN - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Cao Nguyên
- Hạn nộp: 31/03/2024

MTr - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Miền Trung
- Hạn nộp: 31/03/2024

MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Miền Trung
- Hạn nộp: 31/03/2024

MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Miền Trung
- Hạn nộp: 31/03/2024

MT - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Miền Tây
- Hạn nộp: 31/03/2024

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Miền Tây
- Hạn nộp: 31/03/2024

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Miền Tây
- Hạn nộp: 31/03/2024

MT - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Miền Tây
- Hạn nộp: 31/03/2024

MT - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Miền Tây
- Hạn nộp: 31/03/2024

MĐ - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Miền Đông
- Hạn nộp: 31/03/2024

MĐ - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Miền Đông
- Hạn nộp: 31/03/2024

MĐ - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Miền Đông
- Hạn nộp: 31/03/2024

MĐ - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Miền Đông
- Hạn nộp: 01/02/2024

TD - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Trung Du
- Hạn nộp: 31/03/2024

TD - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Trung Du
- Hạn nộp: 31/03/2024

TD - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Trung Du
- Hạn nộp: 31/03/2024

TD - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Trung Du
- Hạn nộp: 31/03/2024

TD - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Trung Du
- Hạn nộp: 31/03/2024

ĐB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Đông Bắc
- Hạn nộp: 31/03/2024

ĐB - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Đông Bắc
- Hạn nộp: 31/03/2024

BTB - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Bắc Trung Bộ
- Hạn nộp: 31/03/2024

BTB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Bắc Trung Bộ
- Hạn nộp: 31/03/2024

BTB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Bắc Trung Bộ
- Hạn nộp: 31/03/2024

BTB - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Bắc Trung Bộ
- Hạn nộp: 31/03/2024

BTB - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Bắc Trung Bộ
- Hạn nộp: 31/03/2024

HN - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HN - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HN - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/03/2024

HCM - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

HCM - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/03/2024

HO - Trưởng Bộ Phận Thẩm định tín dụng Tổ chức
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/01/2024

HO - Chuyên viên Đối tác Nhân sự
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/01/2024

New Plus Banker - Thực tập sinh tiềm năng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
- Hạn nộp: 21/01/2024

HO - Chuyên viên Xử lý khiếu nại Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 17/01/2024

HO - Chuyên viên kế toán POS
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/02/2024

HO - Chuyên viên POS
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/02/2024

HO - Trưởng Phòng QLGD POS
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 02/02/2024

HO - Trưởng bộ phận Sản phẩm Tín dụng Thế chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Trưởng Bộ phận Kiểm soát chất lượng Thẩm định giá
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/01/2024

HO - Chuyên viên Đào tạo
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Chuyên viên Nguồn vốn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 20/01/2024

HO - Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Thế Chấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

HO - Trưởng Bộ phận Quản lý Hiệu suất
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 04/02/2024

Giám đốc Hỗ trợ Tín dụng
- Nơi làm việc: Trung Du, Bắc Trung Bộ, Cao Nguyên
- Hạn nộp: 15/02/2024

HO - Giám đốc Phê duyệt Tín dụng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 25/01/2024

HO - Phó Phòng Sản phẩm Tín chấp và Thẻ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/01/2024

Trưởng Bộ phận Định giá Tài sản đảm bảo Toàn quốc
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đông Bắc, Miền Trung, Miền Đông, Miền Tây
- Hạn nộp: 25/01/2024

HO - Chuyên Viên Quản lý Hiệu suất
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 04/02/2024

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng
- Nơi làm việc: Trung Du, Bắc Trung Bộ, Miền Trung, Cao Nguyên, Miền Đông
- Hạn nộp: 15/02/2024

Chuyên Viên Định Giá Tài Sản Bảo Đảm
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Đông, Miền Tây
- Hạn nộp: 15/02/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: