Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phó Phòng Sản Phẩm Thẻ
Hồ Chí Minh
30/11/2022

Giám Đốc Chi Nhánh
Hà Nội
Khu vực Tây Nam Bộ
09/11/2022

Trưởng Phòng Giao dịch
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
31/10/2022

Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
30/11/2022

Giám đốc phê duyệt tín dụng Cá nhân
Hội sở
30/11/2022

HCM - Kiểm Soát Viên
Hồ Chí Minh
18/11/2022

MB - Giao Dịch Viên
Khu vực Miền Bắc
30/11/2022

MB - Kiểm Soát Viên
Khu vực Miền Bắc
30/11/2022

HCM - Chuyên Viên Tư Vấn
Hồ Chí Minh
30/11/2022

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp
Hồ Chí Minh
21/11/2022

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Hồ Chí Minh
Khu vực Miền Bắc
09/11/2022

MB - Trưởng Bộ Phận Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
04/11/2022

Ngày hội tuyển dụng - Học Viện Tài Chính
Hà Nội
30/11/2022

HO - Chuyên Viên Chính Sách Nhân Sự
Hồ Chí Minh
31/10/2022

MT - Chuyên Viên Tư Vấn
Khu vực Tây Nam Bộ
30/11/2022

ĐNB - Chuyên Viên Tư Vấn
Khu vực Đông Nam Bộ
30/11/2022

MTr - Chuyên Viên Tư Vấn
Khu vực Miền Trung
31/10/2022

[Nha Trang] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
Khu vực Miền Trung
31/10/2022

MB - Chuyên Viên Tư Vấn
Khu vực Miền Bắc
31/10/2022

MTr - Giao Dịch Viên
Khu vực Miền Trung
30/10/2022

HCM - Chuyên Viên Tư Vấn
Hồ Chí Minh
31/10/2022

HO - Chuyên Viên Tài Chính - Giải Pháp Thông Tin Quản Trị
Hồ Chí Minh
15/11/2022

MT - Chuyên Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm
Khu vực Tây Nam Bộ
17/11/2022

HCM - Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm
Hồ Chí Minh
30/11/2022

HCM - Giao Dịch Viên
Hồ Chí Minh
30/11/2022

MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
10,000,000 — 15,000,000 VNĐ
Khu vực Miền Trung
30/11/2022

ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
15,000,000 — 20,000,000 VNĐ
Khu vực Đông Nam Bộ
31/10/2022

HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
15,000,000 — 20,000,000 VNĐ
Hà Nội
31/10/2022

Ngày hội việc làm - UEB
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
30/11/2022

HO - Chuyên Viên/Trưởng Bộ Phận Giám Sát Tín Dụng
Hà Nội
Khu vực Miền Trung
31/10/2022

MT - Giao dịch viên
Khu vực Tây Nam Bộ
30/11/2022

HO - Chuyên Viên/Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Tín Dụng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Tây Nam Bộ
Khu vực Miền Trung
30/11/2022

HO - Chuyên Viên Giám Sát Chất Lượng Và Xử Lý Yêu Cầu (Call Center)
Hồ Chí Minh
15/11/2022

HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
Hồ Chí Minh
31/10/2022

HO - Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán ( Các Sản Phẩm Dịch Vụ Khách Hàng)
Hồ Chí Minh
31/10/2022

HO - Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ Tín Dụng
Hồ Chí Minh
30/11/2022

HO - Phó Phòng Phát Triển Sản Phẩm
Hồ Chí Minh
30/11/2022

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
20
Hồ Chí Minh
30/11/2022

CNTT - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng
Hội sở
18/11/2022

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
20
Hồ Chí Minh
31/10/2022

HCM - Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp
Hồ Chí Minh
30/11/2022

Chuyên Viên Tư Vấn (Call Center)
Hồ Chí Minh
Hà Nội
10/11/2022

CNTT - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Core
Hội sở
30/11/2022

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
10,000,000 — 15,000,000 VNĐ
Khu vực Tây Nam Bộ
31/10/2022

HO - Nhân Viên Kế Toán Chi Tiêu Tài Chính
Hồ Chí Minh
16/11/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: