Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
  - Nơi làm việc: Tiền Giang
  - Hạn nộp: 09/04/2022
 2. Chuyên viên/Trưởng bộ phận Giám sát Tín dụng
  - Nơi làm việc: Cần Thơ; Cà Mau; An Giang
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 3. Giao dịch viên - Khu vực Miền Tây
  - Nơi làm việc: Cà Mau; Sóc Trăng; Tiền Giang
  - Hạn nộp: 30/03/2022
 4. Chuyên viên/Trưởng bộ phận Hỗ trợ tín dụng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Kiên Giang
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 5. Hội sở - Phó phòng Phát triển sản phẩm tín dụng Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 6. Hội sở - Phó phòng Phát triển sản phẩm huy động và dịch vụ Ngân hàng số
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 7. HO - CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU (Call Center)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 8. HO - Chuyên viên đào tạo
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 9. Chuyên viên/Trưởng bộ phận Kiểm soát tuân thủ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 10. Hội sở - Giám đốc Phê duyệt tín dụng SME
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 11. Hội sở - Chuyên viên Bảo mật Công nghệ thông tin (Chính sách và Tuân thủ)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 10/04/2022
 12. Hội sở - Chuyên viên Bảo mật Công nghệ thông tin (Quản trị hệ thống)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 13. HO - Chuyên viên Phân tích Tài chính
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 14. HCM - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 15. HCM - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 16. Trưởng Phòng Giao dịch
  - Nơi làm việc: Cà Mau; Gia Lai; Nghệ An; Quảng Ninh; Sóc Trăng
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 17. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội; Hải Phòng; Bắc Ninh; Bình Dương; Cà Mau; Đồng Nai; Gia Lai; Kiên Giang; Nghệ An; Quảng Ninh; Sóc Trăng; Tây Ninh; Tiền Giang; Bắc Giang
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 18. HO - Phó Phòng Phát Triển Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ KHCN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 19. IT - Chuyên viên Phát triển Ứng dụng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 20. HO - Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 16/03/2022
 21. huyên viên Quản lý Tín dụng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 22. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hà Nội; Hải Phòng; Cần Thơ; Bình Dương; Cà Mau; Đà Nẵng; Đồng Nai; Khánh Hòa; Kiên Giang; Sóc Trăng; Tây Ninh; Tiền Giang; An Giang; Bắc Giang
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 23. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Hà Nội; Bình Dương; Cà Mau; Gia Lai; Nghệ An; Quảng Ninh; Sóc Trăng; Tây Ninh; Bắc Giang
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 24. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp SMEs
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh; Bình Dương; Dak Lak; Gia Lai; Khánh Hòa; Đắk Nông
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 25. Hội sở - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ core
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 26. Chuyên viên QHKH Cá nhân - Khu vực Miền Tây
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Tây
  - Hạn nộp: 31/03/2022
 27. Hội sở - Chuyên viên Hành chính
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022
 28. Hội sở - Chuyên viên Quản lý rủi ro Vận Hành/ Thị trường
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/04/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: