Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 4/2024

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 4/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HCM - Phó Giám đốc Chi nhánh
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

MĐ - Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Miền Đông
- Hạn nộp: 30/04/2024

HO - Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm - Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

HO - Chuyên viên Phân tích Tài chính Toàn hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 01/05/2024

HO - Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên sâu
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 01/05/2024

HO - Giám đốc Hỗ trợ Tín dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 18/04/2024

HO - Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 18/04/2024

HO - Chuyên gia Quản lý Dự án
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 12/04/2024

MTr - Phó Giám đốc Chi nhánh
- Nơi làm việc: Miền Trung
- Hạn nộp: 30/04/2024

MTr - Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Miền Trung
- Hạn nộp: 30/04/2024

CN - Trưởng Phòng Giao dịch
- Nơi làm việc: Cao Nguyên
- Hạn nộp: 30/04/2024

MĐ - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Miền Đông
- Hạn nộp: 30/04/2024

ĐB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Đông Bắc
- Hạn nộp: 31/05/2024

HCM - Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2024

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2024

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2024

HO - Trưởng Phòng QLGD POS
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

HO - Chuyên viên Nguồn vốn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 21/04/2024

HO - Chuyên viên Tài chính
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

HO - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2024

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 31/05/2024

HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 03/05/2024

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: