Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HCM - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp SMEs
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh - Phụ trách SMEs
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

Trưởng bộ phận Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Chuyên Viên Chính sách rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hội sở
- Hạn nộp: 31/08/2022

HCM - Chuyên Viên Tư Vấn
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Chuyên Viên Giải Pháp Thông Tin Quản Trị
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HCM - Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

HCM - Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HCM - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Khu vực Tây Nam Bộ
- Hạn nộp: 31/07/2022

MB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Khu vực Miền Bắc
- Hạn nộp: 31/07/2022

ĐNB - Giao Dịch Viên
- Nơi làm việc: Khu vực Đông Nam Bộ
- Hạn nộp: 31/08/2022

MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
- Hạn nộp: 31/07/2022

MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
- Hạn nộp: 31/07/2022

ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Khu vực Đông Nam Bộ
- Hạn nộp: 31/08/2022

ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Khu vực Đông Nam Bộ
- Hạn nộp: 31/08/2022

Trưởng bộ phận Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Chuyên Viên/Trưởng Bộ Phận Giám Sát Tín Dụng
- Nơi làm việc: Hà Nội, Khu vực Miền Trung
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Chuyên Viên/Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Tín Dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khu vực Miền Bắc, Khu vực Miền Trung, Khu vực Tây Nam Bộ
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Chuyên Viên Thẩm Định Thẻ Tín Dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

CNTT - Chuyên Viên Bảo Mật Công Nghệ Thông Tin (Chính Sách & Tuân Thủ)
- Nơi làm việc: Hội sở
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Chuyên viên Phân tích Tài chính
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Chuyên Viên Mua Hàng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

CNTT - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng
- Nơi làm việc: Hội sở
- Hạn nộp: 31/08/2022

HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

HO - Chuyên Viên Định Giá Tài Sản Bảo Đảm
- Nơi làm việc: Hà Nội, Khu vực Miền Bắc, Khu vực Miền Trung, Khu vực Đông Nam Bộ, Khu vực Tây Nam Bộ
- Hạn nộp: 31/07/2022

MTr - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp SMEs
- Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
- Hạn nộp: 31/08/2022

HO - Chuyên Viên Tư Vấn (Call Center)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/07/2022

CNTT - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Core
- Nơi làm việc: Hội sở
- Hạn nộp: 31/08/2022

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
- Nơi làm việc: Khu vực Tây Nam Bộ
- Hạn nộp: 31/07/2022

HO - Nhân Viên Kế Toán Chi Tiêu Tài Chính
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/07/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: