Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phó Giám đốc Chi nhánh - Phụ trách SMEs
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Khu vực Tây Nam Bộ
31/08/2022

Giám đốc Chi nhánh
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Đông Nam Bộ
31/08/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh - Phụ trách Khách hàng Cá nhân
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/08/2022

Chuyên viên Pháp chế Lập quy
Thỏa thuận
Hội sở
30/09/2022

Chuyên viên Thanh toán đối soát dịch vụ
Thỏa thuận
Hội sở
30/09/2022

MTr - Giao Dịch Viên
Thỏa thuận
Khu vực Miền Trung
30/09/2022

HCM - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp SMEs
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/08/2022

HO - Chuyên Viên Chính sách rủi ro tín dụng
Thỏa thuận
Hội sở
31/08/2022

MTr - Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm
Thỏa thuận
Khu vực Miền Trung
31/08/2022

HCM - Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/08/2022

HCM - Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/08/2022

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
15,000,000 — 20,000,000 VNĐ
Khu vực Tây Nam Bộ
15/10/2022

MB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
15,000,000 — 20,000,000 VNĐ
Khu vực Miền Bắc
15/10/2022

MB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
10,000,000 — 15,000,000 VNĐ
Khu vực Miền Bắc
15/09/2022

ĐNB - Giao Dịch Viên
7,000,000 — 10,000,000 VNĐ
Khu vực Đông Nam Bộ
31/08/2022

MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
15,000,000 — 20,000,000 VNĐ
Khu vực Miền Trung
15/10/2022

MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
10,000,000 — 15,000,000 VNĐ
Khu vực Miền Trung
31/08/2022

ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
15,000,000 — 20,000,000 VNĐ
Khu vực Đông Nam Bộ
31/08/2022

ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
10,000,000 — 15,000,000 VNĐ
Khu vực Đông Nam Bộ
31/08/2022

Trưởng bộ phận Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
30/09/2022

HO - CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU (Call Center)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/08/2022

HO - Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/08/2022

HO - Chuyên Viên Mua Hàng - Marketing
10,000,000 — 15,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
15/08/2022

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường
Thỏa thuận
Khu vực Miền Bắc
15/09/2022

CNTT - Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng
Thỏa thuận
Hội sở
31/08/2022

HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/08/2022

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Cá nhân
Thỏa thuận
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Khu vực Tây Nam Bộ
30/09/2022

MTr - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp SMEs
Thỏa thuận
Khu vực Miền Trung
31/08/2022

Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp SME
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
30/09/2022

HO - Chuyên Viên Tư Vấn (Call Center)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/08/2022

CNTT - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Core
Thỏa thuận
Hội sở
31/08/2022

MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
10,000,000 — 15,000,000 VNĐ
Khu vực Tây Nam Bộ
30/09/2022

HO - Chuyên viên Hành chính
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
15/08/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: