Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giao dịch viên HOT
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa
 2. Chuyên viên Bảo mật hệ thống (IT Security) HOT
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 3. Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm doanh nghiệp HOT
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 4. Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 5. Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 6. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 7. CVC Kế toán tổng hợp
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 8. Chuyên viên giao dịch tiền tệ liên ngân hàng
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 9. Giao Dịch Viên - Thanh Hóa
  - Nơi làm việc: Thanh Hóa
 10. Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 11. Chuyên Viên Chính Thương Hiệu
  - Nơi làm việc: 16 Phan Chu TRinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 12. Giao dịch viên
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 13. Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Gia Lai
 14. CVC Tuyển dụng - Trụ sở chính
  - Nơi làm việc: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 15. NV/CV/CVC/CVCC Phát triển kinh doanh Thẻ & NHĐT
  - Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 16. Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Nghệ An
  - Nơi làm việc: Nghệ An

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: