Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng:

BAOVIETBANK Tuyển dụng Tháng 1/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

MÃ SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC
2542106 Chuyên viên Phát triển Hệ thống báo cáo HOT Hội sở (Hà Nội)
2602106 Chuyên viên trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ Bảo hiểm HOT Hội sở (Hà Nội)
2752106 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân HOT Bình Dương,Cần Thơ,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk
2512106 Lập trình viên .Net, Java HOT Hội sở (Hà Nội)
3792011 Nhân viên/Chuyên viên phát triển kinh doanh bán lẻ HOT Hội sở (Hà Nội)
2702106 Trưởng/Phó Trưởng Phòng khách hàng cá nhân Nghệ An,Thanh Hóa,Đồng Nai (Trảng Bom)
2482106 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Hội sở (Hà Nội)
2792107 Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại Hội sở (Hà Nội)
4732109 CV/CVC/CVCC Quản lý rủi ro thanh khoản, thị trường Hội sở (Hà Nội)
4722109 CV/CVC/CVCC Báo cáo Tín dụng Hội sở (Hà Nội)
2772106 Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk,Đồng Nai (Trảng Bom)
2632106 Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội)
2722106 Kiểm soát viên Khu vực Hà Nội,Đà Nẵng,Thanh Hóa (Hậu Lộc),Long An (Tân An)
2492106 Chuyên viên báo cáo quản trị Hội sở (Hà Nội)
2562106 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hội sở (Hà Nội)
2562106 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hội sở (Hà Nội)
4242108 NV/CV Phát triển Kinh doanh Doanh nghiệp (Mảng số liệu) Hội sở (Hà Nội)
2642106 NV/CV/CVC/CVCC Tác nghiệp tín dụng Khu vực Hà Nội,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đồng Nai (Trảng Bom)
2382106 Chuyên viên Chính sách tín dụng Hội sở (Hà Nội)
2782107 Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ Hội sở (Hà Nội)
2662106 Phó giám đốc Chi nhánh Bình Dương,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Kiên Giang,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,Đồng Nai (Trảng Bom)
2502106 Chuyên viên ALM Hội sở (Hà Nội)
2652106 Chuyên viên phê duyệt tín dụng cá nhân Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh
1802104 Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội)
2682106 Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh,Gia Lai,Quy Nhơn,TP. Hồ Chí Minh,ĐăkLăk
2762106 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk
2742106 Giao dịch viên Khu vực Hà Nội,Thái Nguyên,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,Thanh Hóa (Hậu Lộc),Long An (Tân An)
2672106 Trưởng phòng giao dịch Khu vực Hà Nội
262101 Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ Hội sở (Hà Nội)
2712106 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Thanh Hóa
2562106 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hội sở (Hà Nội)
4242108 NV/CV Phát triển Kinh doanh Doanh nghiệp (Mảng số liệu) Hội sở (Hà Nội)
2642106 NV/CV/CVC/CVCC Tác nghiệp tín dụng Khu vực Hà Nội,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đồng Nai (Trảng Bom)
2382106 Chuyên viên Chính sách tín dụng Hội sở (Hà Nội)
2782107 Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ Hội sở (Hà Nội)
2662106 Phó giám đốc Chi nhánh Bình Dương,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Kiên Giang,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,Đồng Nai (Trảng Bom)
2502106 Chuyên viên ALM Hội sở (Hà Nội)
2652106 Chuyên viên phê duyệt tín dụng cá nhân Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh
1802104 Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội)
2682106 Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh,Gia Lai,Quy Nhơn,TP. Hồ Chí Minh,ĐăkLăk
2762106 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk
2742106 Giao dịch viên Khu vực Hà Nội,Thái Nguyên,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,Thanh Hóa (Hậu Lộc),Long An (Tân An)
2672106 Trưởng phòng giao dịch Khu vực Hà Nội
262101 Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ Hội sở (Hà Nội)
2712106 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Thanh Hóa
2652106 Chuyên viên phê duyệt tín dụng cá nhân Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh
1802104 Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội)
2682106 Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh,Gia Lai,Quy Nhơn,TP. Hồ Chí Minh,ĐăkLăk
2762106 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk
2742106 Giao dịch viên Khu vực Hà Nội,Thái Nguyên,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,Thanh Hóa (Hậu Lộc),Long An (Tân An)
2672106 Trưởng phòng giao dịch Khu vực Hà Nội
262101 Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ Hội sở (Hà Nội)
2712106 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Thanh Hóa
2392106 Chuyên viên Giám sát tín dụng & Quản lý rủi ro Hội sở (Hà Nội)
4242109 CV Quản lý đầu tư xây dựng Hội sở (Hà Nội)

 

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ online tại website tuyển dụng của Ngân hàng Bảo Việt

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: