Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng:

BAOVIETBANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Phát triển Hệ thống báo cáo
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 2. Chuyên viên trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ Bảo hiểm
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 3. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Bình Dương,Cần Thơ,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk
 4. Lập trình viên .Net, Java
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 5. CVC/CVCC phát triển kinh doanh bán lẻ
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 6. Trưởng/Phó Trưởng Phòng khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Nghệ An,Thanh Hóa,Đồng Nai (Trảng Bom)
 7. Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 8. Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 9. Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 10. Trợ lý Quan hệ khách hàng
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk,Đồng Nai (Trảng Bom)
 11. Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 12. Kiểm soát viên
  -Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội,Đà Nẵng,Thanh Hóa (Hậu Lộc),Long An (Tân An)
 13. Chuyên viên báo cáo quản trị
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 14. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 15. Chuyên viên phát triển kinh doanh doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 16. NV/CV/CVC/CVCC Tác nghiệp tín dụng
  -Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đồng Nai (Trảng Bom)
 17. Chuyên viên Chính sách tín dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 18. Chuyên viên cao cấp Tác nghiệp Kinh doanh tiền tệ
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 19. Phó giám đốc Chi nhánh
  -Nơi làm việc: Gia Lai,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Thái Nguyên,Thanh Hóa
 20. Chuyên viên phê duyệt tín dụng cá nhân
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh
 21. Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 22. Trưởng/Phó phòng khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Gia Lai,Quy Nhơn,TP. Hồ Chí Minh,ĐăkLăk
 23. Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk
 24. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội,Thái Nguyên,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,Thanh Hóa (Hậu Lộc),Long An (Tân An)
 25. Trưởng phòng giao dịch
  -Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 26. Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 27. Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
  -Nơi làm việc: Thanh Hóa
 28. Chuyên viên Giám sát tín dụng & Quản lý rủi ro
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 29. Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 30. CV/CVC Tư vấn Pháp lý
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 31. CV/CVC Tư vấn Pháp lý
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 32. Chuyên viên Truyền thông
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 33. Chuyên viên chính sách nhân sự
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 34. Chuyên viên bảo mật an toàn CNTT
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 35. Chuyên viên Kiểm thử
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 36. Chuyên viên Định giá và Quản lý tài sản bảo đảm
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 37. Trưởng bộ phận Tác nghiệp Tín dụng
  -Nơi làm việc: Đồng Nai (Trảng Bom)
 38. Chuyên viên hỗ trợ phê duyệt tín dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 39. Kiểm Ngân
  -Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 40. Nhân viên/Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ (mảng hỗ trợ/báo cáo số liệu)
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 41. CV/CVC/CVCC Kế toán chi tiêu nội bộ
  -Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 42. CV/CVC Kế toán tổng hợp
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 43. Nhân viên Lễ tân Văn thư
  -Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội
 44. Quản lý/ Trưởng BP Phát triển Kinh doanh Thẻ & NHĐT
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 45. NV/CV/CVC/CVCC Phát triển kinh doanh Thẻ & NHĐT
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 46. NV/CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm Ngân hàng điện tử (Mobile Banking)
  -Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)
 47. CV/CVC/CVCC Xử lý nợ
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh,Hải Phòng,Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh,ĐăkLăk
 48. Phát triển sản phẩm KHDN
  -Nơi làm việc: CVC/CVCC Phát triển sản phẩm KHDN

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: