Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Bảo Việt Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên Phát triển Hệ thống báo cáo
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Xử lý nợ (Tín chấp)
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội),Khu vực Hà Nội

Nhân viên Call Center (Fresher)
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ Bảo hiểm
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Chính Sách Tín Dụng
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhân
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk

Chuyên viên Quản lý chất lượng & điều phối dự án
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Lập trình viên .Net, Java
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên QHKH Cá nhân - Khu vực Đà Nẵng
-Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên QHKH Cá nhân - Khu vực Nghệ An
-Nơi làm việc: Nghệ An

Phó Giám đốc - Chi nhánh Bình Định
-Nơi làm việc: Quy Nhơn

Phó Giám đốc - Chi nhánh Khánh Hoà
-Nơi làm việc: Khánh Hòa

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - KV Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp - KV Nghệ An
-Nơi làm việc: Nghệ An

Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp - KV Đà Nẵng
-Nơi làm việc: Đà Nẵng

Chuyên viên QHKH Cá nhân - Khu vực Nghệ An
-Nơi làm việc: Nghệ An

Phó Giám đốc - Chi nhánh Bình Định
-Nơi làm việc: Quy Nhơn

Phó Giám đốc - Chi nhánh Khánh Hoà
-Nơi làm việc: Khánh Hòa

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân - KV Hồ Chí Minh
-Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Trưởng phòng giao dịch - Chi nhánh Khánh Hoà
-Nơi làm việc: Khánh Hòa

Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấp
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Kiểm thử
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm Ngân
-Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

Nhân viên/Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm soát viên Tác nghiệp tín dụng
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Chính sách chất lượng DV CSKH
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

KSV Hậu kiểm Giao dịch trực tuyến
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

NV/CV Hậu kiểm Giao dịch trực tuyến
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk

Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Gia Lai,Khu vực Hà Nội,Quảng Ninh,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Long An (Tân An)

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Bán lẻ
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấp
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Kiểm thử
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm Ngân
-Nơi làm việc: Khu vực Hà Nội

Nhân viên/Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm soát viên Tác nghiệp tín dụng
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên Chính sách chất lượng DV CSKH
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý chất lượng Kho quỹ - Phòng CSKH Ho
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Kiểm toán viên Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Mua sắm tập trung
-Nơi làm việc: Hội sở (Hà Nội)

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: