Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

MSB Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC CHUYÊN NGÀNH
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBB (Nam Định) PGD Vụ Bản, Nam Định NHTM và tiêu dùng [B]
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBB (Ninh Bình) Chi nhánh Ninh Bình, Ninh Bình NHTM và tiêu dùng [B]
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - MRBB (Hà Nam) Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam NHTM và tiêu dùng [B]
Kiếm soát viên Báo cáo thống kê và Đối soát - MTCB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên viên Tài chính kế toán - VCS Chi nhánh Hải Phòng, TP. Hải Phòng Tài chính [F]
Chuyên viên chính Kế toán Thuế và Hậu kiểm - MTCB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Giao dịch viên - MRBN (Tiền Giang) Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN (Tiền Giang) Tiền Giang Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên viên cao cấp Giải pháp chấp nhận thanh toán - MRBB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên gia cao cấp tư vấn giải pháp (SPOCs) - IT BU - DXNB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên viên cao cấp Chính sách kế toán - MTCB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp thiết kế và trải nghiệm người dùng (UI, UX) - DF - DXKB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
[PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên viên cao cấp Triển khai sáng kiến - IT BU - DXAB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên viên cao cấp kiểm thử - DF - DXKB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
[PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT Chi nhánh Bình Định, Bình Định Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT Chi nhánh Nghệ An, Nghệ An Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT Chi nhánh Thanh Hóa, Thanh Hoá Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBB TP. Hà Nội Bán lẻ [R]
[PT4]Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBB Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN Chi Nhánh Kiên Giang, Kiên Giang Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT Chi nhánh Bình Định, Bình Định Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN Chi Nhánh An Giang, An Giang Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN Chi Nhánh Đồng Tháp, Đồng Tháp NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT Chi nhánh Thanh Hóa, Thanh Hoá Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN Chi Nhánh Long An, Long An Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Thái Nguyên, Thái Nguyên Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Bắc Ninh, Bắc Ninh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Nam Định, Nam Định Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Quảng Ninh, Quảng Ninh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Bắc Giang, Bắc Giang Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB Chi nhánh Hồng Bàng, TP. Hải Phòng NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4]Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBN TP. Hồ Chí Minh NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4]Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB TP. Hà Nội  
[PT4]Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBT Nghệ An NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4]Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBB Hà Nam NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4]Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp (RML) - MRBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBB TP. Hà Nội NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4]Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE) - MRBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE) - MRBB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên cao cấp Kinh doanh ngoại tệ - MRBN TP. Hồ Chí Minh Giao dịch thương mại [T]
[PT4]Chuyên viên cao cấp Kinh doanh ngoại tệ - MRBB TP. Hà Nội Giao dịch thương mại [T]
[PT4]Chuyên viên cao cấp Giải pháp phi tín dụng - MRBB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên cao cấp Giải pháp tín dụng - MRBB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB Chi nhánh Ninh Bình, Ninh Bình Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBT Chi nhánh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBT Chi nhánh Nghệ An, Nghệ An Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB TP. Hà Nội Bán lẻ [R]
[PT4]Chuyên viên chính Phê duyệt Tín dụng tín chấp - MRRB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB Chi nhánh Quảng Ninh, Quảng Ninh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB Chi nhánh Hồng Bàng, TP. Hải Phòng NHTM và tiêu dùng [B]
[PT4]Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB Chi nhánh Hải Dương, Hải Dương Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên/Chuyên viên chính Dịch vụ khách hàng – Dự án Core Banking - MVHB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
[PT4]Chuyên viên chính Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng bán lẻ - MRRB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Hợp tác thu hồi nợ - MRRB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - MRRB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Giám sát rủi ro thị trường - MRRB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng - MRRB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp cỡ vừa (MC) - MEBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn - MEBN Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp cỡ vừa (MC) - MEBB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn - MEBB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên/Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB Bắc Ninh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB Bắc Ninh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB Quảng Ninh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB TP. Hải Phòng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tiền gửi - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
[PT4]Chuyên viên Ứng dụng hệ thống vệ tinh - Core Banking - DXNB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
[PT4]Chuyên viên chính Tín dụng - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
[PT4]Chuyên viên chính Báo Cáo - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
[PT4]Giám đốc Phê duyệt Tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - MRRN Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ Tài chính [F]
[PT4]Giám đốc Phân tích tín dụng (SME) - MRRN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Giám đốc Thẩm định và Giám sát tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn - MRRN Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh Tài chính [F]
Chuyên viên cao cấp Thẩm định công nghệ thông tin - TTMSTT - ĐVKB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội  
[PT4]Chuyên viên chính Định giá - MRRN TP. Cần Thơ Tài chính [F]
Chuyên viên cao cấp xây dựng mô hình rủi ro tín dụng - MRRB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Quản lý chung [G]
[PT4]Chuyên viên chính Định giá - MRRN TP. Hồ Chí Minh Tài chính [F]
[PT4]Chuyên viên chính Định giá - MRRB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - MRRB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ (tín chấp) - MRRB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ (tín chấp) - MRRB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên gia Quản lý rủi ro thẻ và dịch vụ ngân hàng số - QLRR - MSB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Quản lý chung [G]
Chuyên viên cao cấp Phân tích kinh doanh - DF - DXAB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp - MRRB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên viên/Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu Hà Nội - MTCB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hợp tác thu hồi nợ - MRRB PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên viên cao cấp Cảnh báo nợ sớm - MRRB PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội Tài chính [F]
Chuyên viên cao cấp Kiểm thử - Core Banking - DXKB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
Chuyên viên cao cấp Quản trị hạ tầng - Core Banking - DXKB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
Giám đốc triển khai sáng kiến - IT BU - DXAB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên gia Giải pháp Chuỗi cung ứng (Sales Chuỗi và Đối tác) - MEBB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên viên cao cấp Kiểm thử thủ công - IT BU - DXDB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử Tín dụng - Core Banking - DXKB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]
Chuyên viên cao cấp Phát triển M - Payroll - MRBB Chi nhánh Đống Đa, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn - MEBB TP. Hải Phòng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (LC) - MEBB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBB Quảng Ninh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBB TP. Hải Phòng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn - MEBT Khánh Hoà Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn - MEBT TP. Đà Nẵng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB Quảng Ninh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBT Khánh Hoà Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBT TP. Đà Nẵng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (LC) - MEBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB TP. Hải Phòng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[PT4]Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBN TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
[MC1] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ - MEBT Khánh Hoà Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Giám đốc Chi nhánh – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBB Chi nhánh Nam Định, Nam Định NHTM và tiêu dùng [B]
Giám đốc Chi nhánh – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBB Chi nhánh Hưng Yên, Hưng Yên NHTM và tiêu dùng [B]
Cộng tác viên Truyền thông nội bộ - DF - DXNB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội  
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBB (Hải Dương) Chi nhánh Hải Dương, Hải Dương Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN (Bến Tre) Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre NHTM và tiêu dùng [B]
Giám đốc Ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng - MEBB Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên gia Phân khúc Khách hàng Xây dựng - MEBB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên gia nghiên cứu chiến lược - MCLB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Quản lý chung [G]
Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB Chi nhánh Hải Phòng, TP. Hải Phòng Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên viên tác nghiệp tín dụng - MVHN Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh NHTM và tiêu dùng [B]
Chuyên viên cao cấp Đại diện kinh doanh back end (Bảo hiểm và Đầu tư) - MDBB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội NHTM và tiêu dùng [B]
Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB TP. Hà Nội Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
Chuyên viên cao cấp Kinh doanh ngoại tệ - MFIB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Giao dịch thương mại [T]
Giám đốc Thẩm định và Giám sát tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn (LC) - MRRN Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh Tài chính [F]
Chuyên viên cao cấp Bảo hiểm rủi ro hoạt động - MFIB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội Bảo hiểm [N]
Chuyên viên cao cấp Phát triển giải pháp Tín dụng (BPM) - IT BU - DXDB Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội CN, VT và internet [I]

HỒ SƠ:

  • Nộp hồ sơ ứng tuyển tại website việc làm của Ngân hàng MSB

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: