Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

MSB Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Nghệ An, Nghệ An
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 2. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE) - MRBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 3. [PT4] Chuyên viên cao cấp Kinh doanh ngoại tệ - MRBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Giao dịch thương mại [T]
 4. [PT4] Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp (RML) - MRBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 5. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Bình Định, Bình Định
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 6. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 7. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT
  - Nơi làm việc: CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 8. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN
  - Nơi làm việc: Chi Nhánh Kiên Giang, Kiên Giang
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 9. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN
  - Nơi làm việc: Chi Nhánh An Giang, An Giang
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 10. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 11. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 12. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Bình Định, Bình Định
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 13. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 14. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBT
  - Nơi làm việc: CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 15. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBT
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 16. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 17. [PT4] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 18. [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân (CS) - MRBT
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Thanh Hóa, Thanh Hoá
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 19. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Bắc Ninh, Bắc Ninh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 20. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Bắc Giang, Bắc Giang
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 21. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 22. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Thái Nguyên, Thái Nguyên
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 23. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 24. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Bán lẻ [R]
 25. [PT4] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Hà Nam
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 26. [PT4] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBT
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 27. [PT4] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - MRBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 28. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE) - MRBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 29. [PT4] Chuyên viên cao cấp Kinh doanh ngoại tệ - MRBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Giao dịch thương mại [T]
 30. [PT4] Chuyên viên cao cấp Giải pháp phi tín dụng - MRBB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 31. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Hà Nam, Hà Nam
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 32. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Ninh Bình, Ninh Bình
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 33. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBT
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 34. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 35. [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Quảng Ninh, Quảng Ninh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 36. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 37. [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - MRBB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Hải Dương, Hải Dương
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 38. [PT4] Chuyên viên chính Phê duyệt Tín dụng tín chấp - MRRB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 39. [PT4] Chuyên viên chính Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng bán lẻ - MRRB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 40. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Hợp tác thu hồi nợ - MRRB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 41. [PT4] Chuyên viên Giám sát rủi ro thị trường - MRRB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 42. [PT4] Chuyên viên Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng - MRRB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 43. [PT4] Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - MRRB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 44. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp cỡ vừa (MC) - MEBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 45. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 46. [PT4] Chuyên viên chính Hỗ trợ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn - MEBN
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 47. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 48. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp cỡ vừa (MC) - MEBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 49. [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (LC) - MEBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 50. [PT4] CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn - MEBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 51. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 52. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
  - Nơi làm việc: TP. Hải Phòng
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 53. [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 54. [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB
  - Nơi làm việc: Quảng Ninh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 55. [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB
  - Nơi làm việc: TP. Hải Phòng
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 56. [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - MEBB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 57. [PT4] Chuyên viên Ứng dụng hệ thống vệ tinh - Core Banking - DXNB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 58. [PT4] Chuyên viên chính Báo Cáo - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 59. [PT4] Chuyên viên chính Tín dụng - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 60. [PT4] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tiền gửi - Dự án Core Banking - Core Banking - DXNB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 61. [PT4] Giám đốc Phê duyệt Tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - MRRN
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ
  - Lĩnh vực: Tài chính [F]
 62. [PT4] Giám đốc Thẩm định và Giám sát tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn - MRRN
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Tài chính [F]
 63. [PT4] Chuyên viên chính Định giá - MRRN
  - Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
  - Lĩnh vực: Tài chính [F]
 64. [PT4] Chuyên viên chính Định giá - MRRN
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Tài chính [F]
 65. [PT4] Chuyên viên chính Định giá - MRRB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Tài chính [F]
 66. HOT
  [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Phú Thọ, Phú Thọ
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 67. HOT
  [PT4] CVC/CVCC Quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Đồng Nai, Đồng Nai
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 68. HOT
  [PT4] Chuyên viên cao cấp Kiểm thử - DF - DXKB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 69. HOT
  [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 70. HOT
  [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 71. HOT
  [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 72. HOT
  [PT4] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Bán lẻ [R]
 73. HOT
  [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Huế, Thừa Thiên Huế
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 74. HOT
  [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MRBN
  - Nơi làm việc: Chi Nhánh Đồng Tháp, Đồng Tháp
  - Lĩnh vực: NHTM và tiêu dùng [B]
 75. HOT
  [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 76. HOT
  [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi Nhánh Long An, Long An
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 77. HOT
  [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 78. HOT
  [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Nam Định, Nam Định
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 79. HOT
  [PT4] Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Bán lẻ [R]
 80. HOT
  [PT4] Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB
  - Nơi làm việc: Chi nhánh Nghệ An, Nghệ An
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 81. HOT
  [PT4] CV/CVC Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 82. HOT
  [PT4] CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (SME) - EB - MSB
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 83. HOT
  [PT4] Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (LC) - EB - MSB
  - Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 84. HOT
  [PT4] Chuyên viên cao cấp Phát triển ứng dụng - MSB IT BU - DXD
  - Nơi làm việc: TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 85. NEW
  Mobile Apps Developer (Flutter/ iOS/ Android) - DF - MSB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 86. NEW
  Giám đốc Xử lý Nợ Khách hàng Cá nhân - ĐVKN
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Tài chính [F]
 87. NEW
  Phó Giám đốc Quản lý Xử lý Nợ Khách hàng Doanh nghiệp & Định chế Tài chính - ĐVKN
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Tài chính [F]
 88. NEW
  Chuyên viên cao cấp Giải pháp Chuỗi cung ứng - MEBN
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 89. NEW
  Giám đốc Tố tụng và Mua bán Nợ - ĐVKN
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Tài chính [F]
 90. NEW
  Giám đốc Quan hệ Khách hàng phi Tổ chức tín dụng - MFIN
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 91. NEW
  Giám đốc Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ - MFIN
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Bảo hiểm [N]
 92. NEW
  CVCC Phân tích kinh doanh - DF - DXAB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 93. NEW
  Giám đốc kiến trúc (Architect Lead) - DF - DXDB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 94. NEW
  Chuyên viên cao cấp Triển khai chiến dịch (Exe) - CDS - MSB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 95. NEW
  CVCC Triển khai chiến dịch (ICM) - DF - DXNB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
 96. NEW
  Chuyên gia Scrum master - DF - DXNB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Quản trị Dự án/Chương trình [P]
 97. NEW
  Chuyên gia quản trị dự án - DF - DXNB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: Quản trị Dự án/Chương trình [P]
 98. NEW
  CVC QT ƯD thương mại điện tử - IT BU - DXKB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 99. NEW
  CG Quản trị cơ sở dữ liệu - IT BU - DXKB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]
 100. NEW
  CVCC Vận hành dịch vụ Cloud - IT BU - DXKB
  - Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội
  - Lĩnh vực: CN, VT và internet [I]

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: