Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng:

Ngân hàng Hàng Hải Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quản trị dự án (LOS) - MCLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Phân tích kinh doanh - DF - DXAB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Điều phối Dự án (Core) - Core Banking - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Kiểm thử (Manual) - DF - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Gia Lai, Gia Lai

CVCC/Chuyên gia phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp (ARM) - EB - MSB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, TP. Đà Nẵng

CVCC/Chuyên gia Phát triển Chuỗi và Đối tác (Khách hàng doanh nghiệp) - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Tài trợ thương mại - DA Core banking - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Bình Dương, Bình Dương

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Đồng Nai, Đồng Nai

Senior Data Scientist - DF - DXAB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: PGD TCCĐ Ninh Hiệp, TP. Hà Nội

Chuyên viên Cao cấp Bán hàng MPayroll - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

CVCC Đảm bảo & Kiểm soát CL - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc Kinh doanh Tín dụng Bán lẻ - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Văn Khê, TP. Hà Nội

Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội

CV tác nghiệp tín dụng - MVHB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc cao cấp Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội

Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn Ngành (Xây dựng - Vật liệu Xây dựng) - MEBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội

Nhân viên Bán hàng qua điện thoại - MEBB
- Nơi làm việc: PGD Thủ Đô, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quản trị Bảng cân đối - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp phân tích và Quản lý hiệu suất kinh doanh - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC/Chuyên gia Giải pháp Kênh phi vật lý (eChannel) - MEBB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Kênh bán thay thế - MEBB
- Nơi làm việc: PGD Thủ Đô, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quản lý Quan hệ Nhà đầu tư - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc nghiên cứu chiến lược - MCLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBB
- Nơi làm việc: Bắc Ninh

CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - MEBB
- Nơi làm việc: Quảng Ninh

Chuyên viên cao cấp Quản lý Tài chính và kế hoạch - MTCB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giao dịch viên - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Hùng Vương, TP. Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Quế Võ, Bắc Ninh

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kinh doanh Bảo hiểm - MRBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội

Giao dịch viên - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Quế Võ, Bắc Ninh

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Bắc Giang, Bắc Giang

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên - MRBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Sở Giao Dịch, TP. Hà Nội

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: PGD Lục Nam, Bắc Giang

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân - MRBB
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên hỗ trợ quản lý nợ bán lẻ - MRRB
- Nơi làm việc: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Kinh doanh Bảo hiểm Khách hàng bán lẻ Vùng - MRBN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân Bến Tre- MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre

Kiểm soát viên - MRBN
- Nơi làm việc: MSB-CN Cần Thơ, TP. Cần Thơ

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Tiền Giang, Tiền Giang

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: PGD Bến Lức, Long An

Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Tín dụng - MRBN
- Nơi làm việc: PGD Tân Hiệp, Tiền Giang

Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Tín dụng - MRBN
- Nơi làm việc: PGD An Thới, TP. Cần Thơ

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Long An, Long An

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Long An, Long An

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Cà Mau, Cà Mau

Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: PGD An Thới, TP. Cần Thơ

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: PGD Tân Hiệp, Tiền Giang

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN (Bến Tre)
- Nơi làm việc: Chi nhánh Bến Tre, Bến Tre

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - MRBN
- Nơi làm việc: PGD An Thới, TP. Cần Thơ

Kiểm soát viên - MRBN
- Nơi làm việc: PGD Tân Hiệp, Tiền Giang

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Long An, Long An

Giám Đốc Quan hệ Khách hàng Tín dụng - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hậu Giang, Hà Giang

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Trà Vinh, Trà Vinh

Giám đốc chi nhánh - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Quảng Nam, Quảng Nam

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi nhánh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CV/CVC Hỗ trợ Dịch vụ công nghệ Miền Nam (IT Support) - IT BU - DXKN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh An Giang, An Giang

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Đồng Tháp, Đồng Tháp

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Kiên Giang, Kiên Giang

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh An Giang, An Giang

Giao dịch viên - MRBN
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Kiên Giang, Kiên Giang

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Cloud - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - MVHB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CV xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Hợp tác Thu hồi nợ - MRRB
- Nơi làm việc: PGD Láng Hạ, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và báo cáo rủi ro hoạt động - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CV Giám sát Rủi ro Thị trường - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVC phân tích và báo cáo rủi ro - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Chính sách nợ bán lẻ - MRRB
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội

CVCC Dịch vụ khách hàng - Dự án Core Banking - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia thiết kế sáng tạo - MMKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Xây dựng Mô hình Rủi ro Tín dụng - MRRB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Giám sát nghiệp vụ - MPLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc Kiểm tra tuân thủ khu vực - MPLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVC Tích hợp ứng dụng (Dev T24-Corebanking) - Core Banking - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Hạ tầng- An ninh thông tin (Core) - Core Banking - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Phân tích Kiểm thử Tích hợp hệ thống (Core) - Core Banking - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Phát triển Dữ liệu (Core) - Core Banking - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVC Kiểm soát tuân thủ - MPLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBN (Cần Thơ)
- Nơi làm việc: Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBN (Long An)
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Long An, Long An

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Đô Thành, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn Ngành (Xây dựng - Vật liệu Xây dựng/…) - MEBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Chính Hỗ Trợ Quan Hệ Khách Hàng Đầu Tư - MEBN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám Đốc Xử Lý Nợ Khách Hàng Cá Nhân Tín Chấp - ĐVKN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Tố tụng và Mua bán Nợ - ĐVKN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vốn đầu tư nước ngoài - MEBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Khách hàng Chiến Lược - MEBN
- Nơi làm việc: Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn - MEBN
- Nơi làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Dữ liệu - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia Giám sát thất thoát dữ liệu - IT BU - DXKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Vận hành Dịch vụ Cloud - IT BU - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - DF - DXNB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MFIB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - ĐVKB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Phó Giám đốc Chi nhánh – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBT (Lâm Đồng)
- Nơi làm việc: Chi nhánh Lâm Đồng, Lâm Đồng

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - MPLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - MPLB
- Nơi làm việc: Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Phó giám đốc chi nhánh - MRBT
- Nơi làm việc: Chi Nhánh Kon Tum, Kon Tum

[DI2] [HCM] Business Analyst (Agile) - DXNN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: