Ngân hàng KIÊN LONG Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Kiên Long Tuyển dụng:

Ngân hàng KIÊN LONG Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 09/05/2023

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân ưu tiên - TT. Khách hàng chiến lược
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng - Hội Sở
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/04/2023

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường - Hội Sở
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/04/2023

Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng cá nhân - Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 09/05/2023

Phó Giám đốc - Phòng Marketing
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/04/2023

Giao dịch viên - Chi nhánh Quảng Nam
- Nơi làm việc: Bình Thuận
- Hạn nộp: 09/05/2023

Chuyên viên/Nhân viên Khách Hàng Cá Nhân - Chi nhánh Quảng Nam
- Nơi làm việc: Đà Nẵng
- Hạn nộp: 09/05/2023

Chuyên Viên Thiết Kế - Phòng Marketing - Hội sở
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/04/2023

Kiểm soát viên Giao dịch - Quận 7 (TP.HCM)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Giao dịch viên - Bình Thuận (Hàm Tiến)
- Nơi làm việc: Bình Thuận
- Hạn nộp: 29/04/2023

CV Chính sách và quản lý giá/ CV Thẩm định tài sản - Phòng Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: Xem chi tiết
- Hạn nộp: 20/04/2023

Chuyên viên Quảng bá sản phẩm - Hội sở - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/04/2023

Chuyên viên/Nhân viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp - Khánh Hòa (PGD Vạn Ninh)
- Nơi làm việc: Khánh Hòa
- Hạn nộp: 19/04/2023

Chuyên viên/Nhân viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp - Hà Nội, Hải Phòng
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 19/04/2023

Kiểm soát viên giao dịch - Long An (Đức Hoà)
- Nơi làm việc: Long An
- Hạn nộp: 27/04/2023

Trưởng Bộ phận Quản lý nghiệp vụ kho quỹ - Phòng Kho quỹ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên/ Nhân viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp - TP.HCM
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Giao dịch viên - Bạc Liêu (Hồng Dân, Phước Long)
- Nơi làm việc: Bạc Liêu
- Hạn nộp: 19/04/2023

Trưởng/Phó Phòng Khách hàng cá nhân ưu tiên - TT. KHCL
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 24/04/2023

Giao dịch viên - Tiền Giang (Gò Công)
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Hạn nộp: 19/04/2023

Giao dịch viên - Bến Tre
- Nơi làm việc: Bến Tre
- Hạn nộp: 19/04/2023

Nhân viên/Chuyên viên Tuyển dụng và Bố trí nhân sự(HCM)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/12/2021

Nhân viên Kiểm ngân - TPHCM
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Phó Phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn - TT. Khách hàng chiến lược (Tp. Hồ Chí Minh)
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Thẻ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Nhân viên/ Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/05/2023

Phó Giám đốc - Phòng Thẩm định tài sản (chuyên mảng định giá tài sản)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 20/04/2023

Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng chiến lược - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 19/04/2023

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng chiến lược - Hà Nội
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 29/04/2023

Chuyên viên Ngân hàng điện tử - Trung tâm Thẻ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Trưởng Bộ phận Kế toán thẻ - Trung tâm Thẻ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Trưởng Bộ phận Quản lý Chất lượng dịch vụ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

Nhân viên Tư vấn khách hàng - Cần Thơ (Thốt Nốt)
- Nơi làm việc: Cần Thơ (Thốt Nốt)
- Hạn nộp: 19/04/2023

Giao dịch viên - An Giang
- Nơi làm việc: An Giang
- Hạn nộp: 24/04/2023

Trưởng Bộ phận Ngân hàng điện tử - Trung tâm Thẻ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Chuyên viên/Nhân viên Kế toán - Trung tâm Thẻ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Nhân viên/Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Hội sở
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

Giao dịch viên - Kiên Giang (Rạch Giá, Gò Quao)
- Nơi làm việc: Kiên Giang
- Hạn nộp: 29/04/2023

Nhân viên Bảo vệ - Nhà Bè
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Nhân viên Quản lý tín dụng - Phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 29/04/2023

Nhân viên Quản lý nghiệp vụ kho quỹ - Phòng Kho quỹ
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/05/2023

Thư Ký Ban Tổng Giám Đốc
- Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh 29/04/2023

Chuyên viên/Nhân viên Thanh toán quốc tế - Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh Thoả thuận 14/01/2022

Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Phòng Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 29/04/2023

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Kiên Giang (Rạch Giá, Phú Quốc, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Kiên Lương, An Minh, VĨnh Thuận, Hà Tiên)
- Nơi làm việc: Kiên Giang (An Thới - Phú Quốc, Rạch Sỏi, Hà Tiên, Gò Quao, Tân Hiệp, Giồng Riềng) Thoả thuận 19/04/2023

Nhân viên/ Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Trung tâm Dịch vụ khách hàng (TP Hà Nội)
- Nơi làm việc: Hà Nội Thỏa thuận 30/05/2023

Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng cá nhân - Tiền Giang (Mỹ Tho, Gò Công)
- Nơi làm việc: Tiền Giang Thoả thuận 24/04/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: