Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng:

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Nhân viên Lái xe
- Nơi làm việc: Nam A Bank Quang Trung
- Hạn nộp: 30/04/2023

Nhân viên Kỹ thuật
- Nơi làm việc: TP Cần Thơ
- Hạn nộp: 30/04/2023

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN ONEBANK
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Tp.HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN ONEBANK
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Tp.HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN ONEBANK
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Tp.HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An
- Hạn nộp: 30/06/2023

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An
- Hạn nộp: 30/06/2023

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Phó Phòng Quản Lý Rủi Ro Thị Trường
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2023

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ONEBANK
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/05/2023

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ONEBANK
- Nơi làm việc: KV Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/05/2023

Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 30/04/2023

Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền
- Nơi làm việc: Yên Thành, Uông Bí
- Hạn nộp: 30/04/2023

Kiểm Soát Viên
- Nơi làm việc: Diễn Châu
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2023

Chuyên viên Tiếp thị sản phẩm ngoại hối
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên cao cấp kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
- Nơi làm việc: Hội sở - TP.HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Cẩm Phả, Yên Thành
- Hạn nộp: 30/05/2023

Nhân viên Ngân Quỹ
- Nơi làm việc: Cẩm Phả, Yên Thành,
- Hạn nộp: 30/05/2023

Chuyên viên cao cấp Sản phẩm dịch vụ & Liên kết đối tác
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh - Phòng Phát triển sản phẩm Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên cao cấp Chăm sóc và Phát triển sản phẩm chuỗi
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/223

Chuyên viên Sản phẩm Tài trợ Thương mại & Thanh toán quốc tế
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm tín dụng - Phòng Phát triển Sản phẩn Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Chăm sóc và Phát triển Sản phẩm chuỗi - Phòng Phát triển đối tác và liên kết
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán IFRS - Phòng Kế toán hội sở
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/06/2023

Chuyên viên Kế toán Hậu kiểm – Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/06/2023

Chuyên viên Kế toán Chính sách
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/06/2023

Chuyên viên Kế hoạch – Phòng Kế hoạch Tài chính
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đức Linh, Tuy Phong, Phước Bình, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bom, Phan Thiết,
- Hạn nộp: 30/03/2023

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh
- Nơi làm việc: Cẩm Phả, Yên Thành
- Hạn nộp: 30/05/2023

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Móng Cái, Yên Thành, Diễn Châu, Cẩm Phả
- Hạn nộp: 30/03/2023

Chuyên viên Tác nghiệp ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Phó phòng Quản lý rủi ro phi tín dụng phụ trách mảng rủi ro công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm KHCN
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Pháp lý và Tuân thủ (BP PCRT và FATCA)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Thương hiệu & Quan hệ cộng đồng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/04/2023

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng (Tổng đài viên 24/7)
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Nhân viên Hành chính
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Quản lý tác nghiệp giao dịch
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Nhân viên hành chánh Chi nhánh
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Digital Marketing
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2023

TRƯỞNG BỘ PHẬN BÁN HÀNG - TRUNG TÂM BÁN
- Nơi làm việc: Tp.HCM, Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2023

CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG - TRUNG TÂM BÁN
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM, Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Đánh giá & Phân tích (Phòng Định chế tài chính)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Đầu tư (Phòng Kinh doanh vốn)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Events
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 30/04/2023

Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển chính sách Sản phẩm Thẻ - Trung tâm Thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 31/12/2022

CHUYÊN VIÊN NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG - PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ DVKH
- Nơi làm việc: Hội sở - TP.HCM
- Hạn nộp: 31/12/2022

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TIỀN GỬI KHCN
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Xử lý khiếu nại
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/12/2022

Chuyên viên Liên kết đối tác
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên hành chánh Chi nhánh
- Nơi làm việc: Thủ Đức, Tân Bình
- Hạn nộp: 30/05/2023

Nhân viên hành chánh Chi nhánh
- Nơi làm việc: Thủ Đức, Tân Bình
- Hạn nộp: 30/05/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: