Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng:

NamABank Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. KIỂM SOÁT VIÊN
  -Nơi làm việc: Krông Buk
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 2. Kiểm toán viên - Công nghệ thông tin
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 28/02/2022
 3. Chuyên viên Quản lý nhân sự - Phòng Nhân sự
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 4. Chuyên viên Quản lý Rủi ro hoạt động – P.Quản lý rủi ro phi tín dụng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 5. Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khách hàng
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 6. Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng cá nhân (mảng tín dụng)
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 7. Trưởng bộ phận Chính sách sản phẩm & MIS – Phòng Sản phẩm bảo hiểm
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 8. Chuyên viên Chăm sóc khách hàng – Quản lý bán hàng – Phòng Phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: Hội sở - Hồ Chí Minh
  -Hạn nộp: 15/02/2022
 9. Chuyên viên Tác nghiệp giao dịch tại quầy
  -Nơi làm việc: Hội sở - HCM
  -Hạn nộp: 15/02/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: