Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng:

Ngân hàng Nam Á Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
- Nơi làm việc: Cà Mau
- Hạn nộp: 30/06/2022

GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH
- Nơi làm việc: Cai Lậy,  Gò Công,  Châu Thành,  Giá Rai, Hòa Bình,  Phước Long,  Hồng Ngự,  Sa Đéc,  Tháp Mười,  Châu Đốc, Chợ Mới,  Phú Tân,  Đức Hòa,  Bến Lức, Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/06/2022

GIAO DỊCH VIÊN
- Nơi làm việc: Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau,  Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn, Cai Lậy, Gò Công, Châu Thành, Giá Rai, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Ngự, Sa Đéc, Tháp Mười, Châu Đốc, Chợ Mới, Phú Tân, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/06/2022

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH
- Nơi làm việc: CÀ MAU
- Hạn nộp: 30/06/2022

NHÂN VIÊN LÁI XE
- Nơi làm việc: CÀ MAU
- Hạn nộp: 30/06/2022

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN NGÂN QUỸ VÀ HÀNH CHÁNH
- Nơi làm việc: CÀ MAU
- Hạn nộp: 30/06/2022

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
- Nơi làm việc: Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp
- Hạn nộp: 30/06/2022

Giám đốc Phòng giao dịch
- Nơi làm việc: Lagi, Đức Linh, Tuy Phong
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Thẩm định tài sản
- Nơi làm việc: TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Tư vấn Onebank
- Nơi làm việc: Bình Thuận (Phan Thiết)
- Hạn nộp: 15/06/2022

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KINH DOANH - PHÒNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI & THANH TOÁN QUỐC TẾ
- Nơi làm việc: Hội sở - TP.HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh
- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHUỖI - PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC VÀ LIÊN KẾT
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền
- Nơi làm việc: Bình Thuận (Lagi, Đức Linh, Tuy Phong)
- Hạn nộp: 15/06/2022

CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH VÀ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG - PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

Nhân viên Ngân Quỹ
- Nơi làm việc: Bình Thuận (Lagi, Đức Linh, Tuy Phong)
- Hạn nộp: 15/06/2022

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & DVKH
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ - PHÒNG TTTM & TTQT
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

CHUYÊN VIÊN NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG - PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ DVKH
- Nơi làm việc: Hội sở - TP.HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM DỊCH VỤ & LIÊN KẾT ĐỐI TÁC (BANCAS) - PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC VÀ LIÊN KẾT
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MAI & THANH TOÁN QUỐC TẾ - PHÒNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI & THANH TOÁN QUỐC TẾ
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

CHUYÊN VIÊN THÚC ĐẨY KINH DOANH - PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC VÀ LIÊN KẾT
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 31/05/2022

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TIỀN GỬI KHCN
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Xử lý khiếu nại
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản lý ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Liên kết đối tác
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phát hành thẻ
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Vận hành thẻ
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu nội bộ – Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hội Sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp - Phòng Kế Toán
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Kiểm toán viên - Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản lý nhân sự - Phòng Nhân sự
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản lý Rủi ro hoạt động – P.Quản lý rủi ro phi tín dụng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên bán hàng trực tiếp – Trung tâm Bán & Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng cá nhân (mảng tín dụng)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng bộ phận Chính sách sản phẩm & MIS – Phòng Sản phẩm bảo hiểm
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng – Quản lý bán hàng – Phòng Phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc:
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Tác nghiệp giao dịch tại quầy
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh – Phòng Tài trợ Thương mại & TTQT
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phát triển kinh doanh – Phòng Tài trợ Thương mại & TTQT
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng bộ phận Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau,  Cai Lậy,  Gò Công,  Châu Thành,  Giá Rai,  Hòa Bình,  Phước Long,  Hồng Ngự,  Sa Đéc,  Tháp Mười,  Châu Đốc,  Chợ Mới,  Phú Tân,  Đức Hòa,  Bến Lức, Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên thẩm định thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Cà Mau,  Bình Đại,  Ba Tri,  Thạnh Phú, Ninh Kiều, Thốt Nốt,  Ô Môn,  Cai Lậy,  Gò Công,  Châu Thành, Giá Rai, Hòa Bình, Phước Long,  Hồng Ngự,  Sa Đéc, Tháp Mười, Châu Đốc, Chợ Mới,  Phú Tân,  Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/06/2022

Giám Đốc Phòng Giao Dịch
- Nơi làm việc: Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Đắk Lắk
- Hạn nộp: 30/06/2022

[Khối CNTT] Chuyên viên vận hành Core thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh
- Nơi làm việc: Cà Mau, Bình Đại,  Ba Tri, Thạnh Phú, Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn,  Cai Lậy,  Gò Công, Châu Thành,  Giá Rai, Hòa Bình,  Phước Long,  Hồng Ngự,  Sa Đéc, Tháp Mười,  Châu Đốc,  Chợ Mới,  Phú Tân, Đức Hòa, Bến Lức,  Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/06/2022

Phó Giám Đốc Chi Nhánh (Phụ Trách Kinh Doanh)
- Nơi làm việc: Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn
- Hạn nộp: 30/06/2022

[Khối CNTT] Chuyên gia Corebanking - Tham gia dự án nâng cấp Corebanking Nam A Bank 2022
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Ngân quỹ
- Nơi làm việc: An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Bình Đại, Ba Tri,  Thạnh Phú, Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn,  Cai Lậy,  Gò Công,  Châu Thành,  Giá Rai,  Hòa Bình,  Phước Long, Hồng Ngự,  Sa Đéc,  Tháp Mười, Châu Đốc,  Chợ Mới,  Phú Tân,  Đức Hòa,  Bến Lức,  Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/06/2022

[Khối CNTT] Chuyên viên Hỗ trợ và vận hành
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Đồng Tháp, Cà Mau
- Hạn nộp: 30/06/2022

Nhân viên hành chánh Chi nhánh
- Nơi làm việc: Hà Nội,  Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 15/06/2022

[Khối CNTT] Chuyên viên phát triển ứng dụng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Kiểm Soát Viên
- Nơi làm việc: Krông Buk,  Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chánh
- Nơi làm việc: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh
- Hạn nộp: 15/06/2022

[Khối CNTT] Chuyên viên vận hành Corebanking
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: Bình Dương, Lagi, Đức Linh, Tuy Phong
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Và Phát Triển Tiền Gửi, Dịch Vụ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ONEBANK
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên tư vấn OneBank
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Bảo Lộc, Đà Lạt
- Hạn nộp: 15/06/2022

Giám đốc Phòng giao dịch
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên quản lý bán hàng (Mảng huy động)
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên bán hàng trực tiếp
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Phan Thiết, Lagi, Tuy Phong, Đức Linh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa, Tân Thành, Châu Đức, Bình Dương (Thủ Dầu Một), Tân Uyên, Bến Cát,Thuận An; TP.Tây Ninh, Tân Biên, Tân Châu, Gò Dầu, Bình Phước (Đồng Xoài), Chơn Thành, Phước Bình, Bình Long; Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Trưởng phòng kinh doanh KHCN, KHDN
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng Bộ phận Kinh doanh
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh
- Nơi làm việc: Bình Dương, Bình Phước
- Hạn nộp: 15/06/2022

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương,
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc: Uông Bí, Móng Cái, Cẩm Phả, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đông Đô
- Hạn nộp:

Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: Phú Thọ (Việt Trì, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng), Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội,  Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Uông Bí, Móng Cái, Cẩm Phả
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Trưởng bộ phận Kinh doanh
- Nơi làm việc: Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Gò Dầu, Phan Thiết, Đức Linh, Tuy Phong, Lagi
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Nhân viên Ngân quỹ
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bom, Phan Thiết, Đức Linh, Tuy Phong, Lagi
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơ, Huế,  Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glon, Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 30/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ (Việt Trì, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng), Nghệ An, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Uông Bí,Móng Cái, Cẩm Phả ,Đông Đô
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ (Việt Trì, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng), Nghệ An, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Uông Bí,Móng Cái, Cẩm Phả
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An., Cà Mau.
- Hạn nộp: 30/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Long An, Cà Mau, Bình Đại,  Ba Tri, Thạnh Phú, Ninh Kiều, Thốt Nốt,  Ô Môn,  Cai Lậy, Gò Công, Châu Thành,  Giá Rai,  Hòa Bình,  Phước Long, Hồng Ngự, Sa Đéc, Tháp Mười, Châu Đốc,  Chợ Mới,  Phú Tân,  Đức Hòa,  Bến Lức, Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Nhân viên Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Nha Trang, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh
- Nơi làm việc: Nha Trang, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 15/06/2022

Phó Giám đốc Chi nhánh
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đắk Nông , Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Tư vấn
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên NHS – Kinh doanh đối tác liên kết
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên NHS – Quản lý dịch vụ eBanking
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Xúc tiến Kinh doanh - Trung tâm Thẻ & Tài chính vi mô
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm (TTT)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phòng Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Ngân hàng số - Quản lý dịch vụ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Bảo vệ
- Nơi làm việc: Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ (Việt Trì, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Đoan Hùng), Nghệ An, Yên Thành,Diễn Châu,Đô Lương, Uông Bí, Móng Cái, Cẩm Phả, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Bảo vệ
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Bảo vệ
- Nơi làm việc: Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long Khánh, Gò Dầu, Long Thành, Trảng Bom, Bà Rịa, Châu Đức, Tân Thành, Phan Thiết, Đức Linh, Tuy Phong, Lagi.
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Bảo vệ
- Nơi làm việc: Cà Mau,  Cai Lậy,  Gò Công,  Châu Thành,  Giá Rai,  Hòa Bình,  Phước Long,  Hồng Ngự,  Sa Đéc,  Tháp Mười,  Châu Đốc,  Chợ Mới,  Phú Tân,  Đức Hòa,  Bến Lức, Cần Giuộc.
- Hạn nộp: 30/06/2022

Nhân viên Bảo vệ
- Nơi làm việc: Quy Nhơn, Đà Nẵng, Bảo Lộc, Nha Trang, Huế, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Đà Lạt, Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Ngân hàng số - Phát triển kinh doanh
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Ngân hàng số - Trải nghiệm số KHCN/KHTC
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phát triển thương hiệu
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Khách hàng cá nhân (Mảng Liên kết đối tác và Bancassurance)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Tuyển dụng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Văn thư - Phòng Hành chính Quản trị
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Hành chính - Phòng Hành chính Quản trị
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường và Thanh khoản
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động Công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Phó phòng Quản trị Vốn và Tài sản
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên kiểm tra kiểm soát nội bộ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Giám sát rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Pháp lý
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên NHS – Trải nghiệm số KHCN/KHTC
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Chính sách và Tuân thủ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên dịch vụ khách hàng 24/7 (Inbound)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên IT – HỘI SỞ - Khối công nghệ thông tin
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên viên Xử lý nợ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/03/2022

Chuyên viên Ngân hàng số - Thư ký dự án Digital Banking
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Ngân hàng số - Sản phẩm số KHCN/KHTC
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản lý Truyền thông nội bộ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo – Trung tâm đào tạo
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên xây dựng mô hình và công cụ quản trị rủi ro
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Định chế tài chính
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Kế hoạch tài chính – Phòng Kế hoạch Tài chính
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi Khách hàng doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh Thẻ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Ngân quỹ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Nhân viên Lái xe
- Nơi làm việc: HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Nhân viên Bảo vệ nội bộ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

- Nơi làm việc:
- Hạn nộp:

Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Digital Marketing
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản lý rủi ro (Bộ phận Quản lý rủi ro thị trường)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Kế toán (Bộ phận Chi tiêu)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN NGÂN QUỸ VÀ HÀNH CHÁNH
- Nơi làm việc: Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Lắk
- Hạn nộp: 15/07/2022

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
- Nơi làm việc: Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 15/07/2022

NHÂN VIÊN LÁI XE
- Nơi làm việc: Phú Yên, Quảng Nam
- Hạn nộp: 15/07/2022

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ONEBANK
- Nơi làm việc: Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn, Huế.
- Hạn nộp: 15/07/2022

Trưởng đại diện ONEBANK
- Nơi làm việc: Bảo Lộc, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Nha Trang, TP Quy Nhơn
- Hạn nộp: 30/06/2022

Chuyên viên Phát triển Thương hiệu
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Chính sách rủi ro hoạt động
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Vận hành (phụ trách tra soát và thanh toán)
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Hỗ trợ bán hàng
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

CV Hỗ trợ & Thúc đẩy Kinh doanh
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Chuyên viên Quản lý và Phát triển sản phẩm tiền gửi dịch vụ
- Nơi làm việc: Hội sở - HCM
- Hạn nộp: 15/06/2022

Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp
- Nơi làm việc: Quy Nhơn, Ninh Thuận,  Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 30/06/2022

Trưởng bộ phận Kinh doanh Cá nhân, Doanh Nghiệp
- Nơi làm việc: KHCN: Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đắk Lắk, EaHleo, Krông Buk,  Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Glong, Quảng Nam, Phú Yên
- Hạn nộp: 30/06/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: