Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng:

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Trưởng bộ phận Quản trị hiệu suất Khối Bán lẻ (RB)
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 2. IT - Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 3. NHS - Chuyên viên Vận hành số
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 4. IT - Chuyên viên chính Lập trình Back End
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 5. HO - Chuyên gia Kinh doanh ngoại hối
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 6. HCM - Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - CIB
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 7. IT - Chuyên gia công nghệ
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 8. Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CIB
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 9. IT - Chuyên viên chính Phát triển báo cáo
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 10. IT - Thực tập sinh Quản trị công nghệ
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 11. HO - CVCC Thúc đẩy Kinh doanh sản phẩm CASA và Dịch vụ thanh toán
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 12. HO - Chuyên viên cao cấp Dịch vụ ngân hàng đầu tư
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 13. IT - Chuyên viên cao cấp Lập trình Back End
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 14. Nhân viên Kinh doanh giấy tờ có giá
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 15. IT - Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 16. IT - Trưởng bộ phận Quản lý dự án công nghệ
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 17. IT - Chuyên viên chính Vận hành hệ thống công nghệ
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 18. IT - Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng BPM
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 19. HO - Chuyên viên cao cấp Phát triển khách hàng - P. Kinh doanh ngoại hối
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 20. Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân - Khu vực Mekong
  - Nơi làm việc: Multiple locations
 21. Giám đốc Tín dụng cá nhân - Khu vực HCM
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 22. Chuyên viên cao cấp Dự án - Khối Quản lý tín dụng - Hội sở
  - Nơi làm việc: Multiple locations

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: