Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 12/2021

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng:

OCB Tuyển dụng Tháng 12/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC
1 CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG TP. Hồ Chí Minh
2 CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP. Hồ Chí Minh
3 NHÂN VIÊN KHO QUỸ Hà Nội
4 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR) Hà Nội
5 GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Hà Nội
6 KIỂM SOÁT VIÊN Hà Nội
7 GIAO DỊCH VIÊN Hà Nội
8 CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT PHI TÍN DỤNG Hà Nội
9 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA) Hà Nội
10 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa
11 GIAO DỊCH VIÊN Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn
12 CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
13 GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
14 GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn
15 TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
16 CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Quảng Ngãi
17 GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk
18 GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk
19 GIAO DỊCH VIÊN Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
20 CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
21 GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
22 GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
23 GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
24 CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG An Giang, Bạc Liêu
25 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA) Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau
26 GIAO DỊCH VIÊN Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng
27 CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP An Giang, Kiên Giang, Long An
28 GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP An Giang, Kiên Giang, Long An
29 GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An
30 GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Bạc Liêu
31 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA) TP. Hồ Chí Minh
32 GIAO DỊCH VIÊN TP. Hồ Chí Minh
33 CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TP. Hồ Chí Minh
34 GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TP. Hồ Chí Minh
35 GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG TP. Hồ Chí Minh
36 GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TP. Hồ Chí Minh
37 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BÁN LẺ (RB) (GIÁM ĐỐC PGD) TP. Hồ Chí Minh
38 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP/ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
39 TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
40 MIS TEAM LEADER (CARD) TP. Hồ Chí Minh (Quận 2)
41 CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ THẺ (GRAPHIC/DIGITAL DESIGNER) TP. Hồ Chí Minh (Quận 2)
42 CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM API TP. Hồ Chí Minh
43 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ CHIẾN DỊCH TP. Hồ Chí Minh
44 BUSINESS ANALYST - BPM SYSTEM TP. Hồ Chí Minh
45 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP DIGITAL MARKETING TP. Hồ Chí Minh
46 CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG TP. Hồ Chí Minh
47 CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH SỐ TP. Hồ Chí Minh
48 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN HÀNG SỐ (TÀI KHOẢN VÀ THẺ) TP. Hồ Chí Minh
49 BACK END DEVELOPER (JAVA) - DIGITAL BANKING TP. Hồ Chí Minh
50 NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - NGÂN HÀNG SỐ TP. Hồ Chí Minh
51 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KIẾN TRÚC DỮ LIỆU (DATA STRUCTURE) TP. Hồ Chí Minh
52 DATABASE ADMINISTRATOR TP. Hồ Chí Minh
53 BPM DEVELOPER TP. Hồ Chí Minh
54 FRONTEND DEVELOPER (REACT NATIVE) TP. Hồ Chí Minh
55 SOFTWARE ENGINEER (GOLANG/JAVA) TP. Hồ Chí Minh
56 APPLICATION ARCHITECT TP. Hồ Chí Minh
57 CHUYÊN GIA QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU TP. Hồ Chí Minh
58 SENIOR IT SECURITY TP. Hồ Chí Minh
59 UI/UX DESIGNER TP. Hồ Chí Minh
60 CHUYÊN GIA QUẢN LÝ HỆ THỐNG VÀ LƯU TRỮ (STORAGE SYSTEM MANAGEMENT SPECIALIST) TP. Hồ Chí Minh
61 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NGOẠI HỐI TP. Hồ Chí Minh
62 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7 TP. Hồ Chí Minh
63 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TP. Hồ Chí Minh
64 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP TƯ VẤN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TP. Hồ Chí Minh
65 CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO TP. Hồ Chí Minh
66 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN LÝ DANH MỤC TP. Hồ Chí Minh
67 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HỖ TRỢ KINH DOANH VÀ ĐÀO TẠO TP. Hồ Chí Minh
68 CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÀO TẠO E-LEARNING TP. Hồ Chí Minh
69 TRƯỞNG BỘ PHẬN KÊNH BÁN VÀ PHÂN PHỐI TP. Hồ Chí Minh

 

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận