Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng:

OCB Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. TRƯỞNG PHÒNG SẢN PHẨM CHO VAY THẾ CHẤP
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 2. GIÁM ĐỐC KHU VỰC RB
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 3. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 4. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ CHUYỂN ĐỔI
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 5. CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 6. NHÂN VIÊN KHO QUỸ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 7. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 8. GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 9. KIỂM SOÁT VIÊN
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 10. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 11. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT PHI TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 12. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 13. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa
 14. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn
 15. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 16. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 17. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn
 18. TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
 19. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Quảng Ngãi
 20. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk
 21. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk
 22. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 23. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 24. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 25. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 26. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 27. CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: An Giang, Bạc Liêu
 28. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  -Nơi làm việc: Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau
 29. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng
 30. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: An Giang, Kiên Giang, Long An
 31. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: An Giang, Kiên Giang, Long An
 32. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An
 33. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Bạc Liêu
 34. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 35. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 36. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 37. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 38. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 39. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 40. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BÁN LẺ (RB) (GIÁM ĐỐC PGD)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 41. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP/ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
 42. TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
 43. MIS TEAM LEADER (CARD)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Quận 2)
 44. CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ THẺ (GRAPHIC/DIGITAL DESIGNER)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Quận 2)
 45. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM API
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 46. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ CHIẾN DỊCH
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 47. BUSINESS ANALYST - BPM SYSTEM
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 48. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP DIGITAL MARKETING
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 49. CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 50. CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH SỐ
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 51. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN HÀNG SỐ (TÀI KHOẢN VÀ THẺ)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 52. BACK END DEVELOPER (JAVA) - DIGITAL BANKING
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 53. NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - NGÂN HÀNG SỐ
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 54. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KIẾN TRÚC DỮ LIỆU (DATA STRUCTURE)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 55. DATABASE ADMINISTRATOR
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 56. BPM DEVELOPER
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 57. FRONTEND DEVELOPER (REACT NATIVE)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 58. SOFTWARE ENGINEER (GOLANG/JAVA)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 59. APPLICATION ARCHITECT
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 60. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 61. SENIOR IT SECURITY
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 62. UI/UX DESIGNER
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 63. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ HỆ THỐNG VÀ LƯU TRỮ (STORAGE SYSTEM MANAGEMENT SPECIALIST)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 64. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NGOẠI HỐI
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 65. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 66. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 67. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP TƯ VẤN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 68. CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 69. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN LÝ DANH MỤC
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 70. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HỖ TRỢ KINH DOANH VÀ ĐÀO TẠO
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 71. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÀO TẠO E-LEARNING
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 72. TRƯỞNG BỘ PHẬN KÊNH BÁN VÀ PHÂN PHỐI
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

***Hạn nộp: 28/02/2022

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: