Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng:

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. DATA ENGINEER Data
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 2. CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 3. HEAD OF DIGITAL ANALYTICS UNIT
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 4. DATA SCIENTIST
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 5. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN FINTECH
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 6. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VỐN
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 7. CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 8. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NGOẠI HỐI (FOREX)
  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn
 9. [CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
 10. [CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
 11. CHI NHÁNH MỚI] TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
 12. [CHI NHÁNH MỚI] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
 13. [CHI NHÁNH MỚI[ CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
 14. [CHI NHÁNH MỚI] NHÂN VIÊN KHO QUỸ
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
 15. [CHI NHÁNH MỚI] KIỂM SOÁT VIÊN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Giang, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
 16. [CHI NHÁNH MỚI] GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
 17. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 18. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ CHUYỂN ĐỔI
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 19. CHUYÊN VIÊN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 20. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 21. GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên
 22. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Nam Định
 23. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT PHI TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 24. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh
 25. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Vĩnh Phúc
 26. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn
 27. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 28. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 29. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn
 30. TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
 31. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Quảng Ngãi
 32. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk
 33. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk
 34. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 35. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 36. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 37. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 38. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh
 39. CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: An Giang, Bạc Liêu
 40. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  -Nơi làm việc: Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau
 41. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng
 42. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: An Giang, Kiên Giang, Long An
 43. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: An Giang, Kiên Giang, Long An
 44. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An
 45. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Bạc Liêu
 46. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM (FINANCIAL ADVISOR – FA)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 47. GIAO DỊCH VIÊN
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 48. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 49. GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 50. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 51. GIÁM ĐỐC/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 52. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BÁN LẺ (RB) (GIÁM ĐỐC PGD)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 53. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP/ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
 54. TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
 55. MIS TEAM LEADER (CARD)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Quận 2)
 56. CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ THẺ (GRAPHIC/DIGITAL DESIGNER)
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh (Quận 2)
 57. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM API
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 58. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ CHIẾN DỊCH
  -Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 59. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP DIGITAL MARKETING TP. Hồ Chí Minh
 60. CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG Trung tâm Ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh
 61. CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH SỐ Trung tâm Ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh
 62. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÂN HÀNG SỐ (TÀI KHOẢN VÀ THẺ) TP. Hồ Chí Minh
 63. BACK END DEVELOPER (JAVA) - DIGITAL BANKING Trung tâm Ứng dụng công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 64. NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - NGÂN HÀNG SỐ Trung tâm Ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh
 65. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KIẾN TRÚC DỮ LIỆU (DATA STRUCTURE) Khối IT TP. Hồ Chí Minh
 66. DATABASE ADMINISTRATOR Khối IT TP. Hồ Chí Minh
 67. BPM DEVELOPER Khối IT TP. Hồ Chí Minh
 68. FRONTEND DEVELOPER (REACT NATIVE) Khối IT TP. Hồ Chí Minh
 69. SOFTWARE ENGINEER (GOLANG/JAVA) Khối IT TP. Hồ Chí Minh
 70. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU Khối IT TP. Hồ Chí Minh
 71. UI/UX DESIGNER Khối IT TP. Hồ Chí Minh
 72. CHUYÊN GIA QUẢN LÝ HỆ THỐNG VÀ LƯU TRỮ (STORAGE SYSTEM MANAGEMENT SPECIALIST) Khối IT TP. Hồ Chí Minh
 73. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NGOẠI HỐI Phòng kinh doanh ngoại hối TP. Hồ Chí Minh
 74. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7 Phòng quản lý chất lượng dịch vụ TP. Hồ Chí Minh
 75. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Khối quản lý tín dụng TP. Hồ Chí Minh
 76. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP TƯ VẤN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Phòng Kinh doanh trái phiếu TP. Hồ Chí Minh
 77. CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO Khối QLRR TP. Hồ Chí Minh
 78. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN LÝ DANH MỤC Khối QLRR TP. Hồ Chí Minh
 79. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐÀO TẠO E-LEARNING Trung tâm nhân sự và đào tạo TP. Hồ Chí Minh
 80. TRƯỞNG BỘ PHẬN KÊNH BÁN VÀ PHÂN PHỐI Khối CIB TP. Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: