Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 8/2022

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng:

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 8/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

IT - SENIOR INNOVATION LAB SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO)
- Nơi làm việc: TP.HCM
- Hạn nộp: 31/08/2022

IT - SENIOR CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CAP CẤP HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG)
- Nơi làm việc: TP.HCM
- Hạn nộp: 31/08/2022

IT - DIGITAL STRATEGY & GOVERNANCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ)
- Nơi làm việc: TP.HCM
- Hạn nộp: 31/08/2022

GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)
- Nơi làm việc: PLEIKU - GIA LAI
- Hạn nộp: 31/08/2022

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)
- Nơi làm việc: An Giang
- Hạn nộp: 31/08/2022

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

DATA ENGINEER
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

HEAD OF DIGITAL ANALYTICS UNIT
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

DATA SCIENTIST
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN FINTECH
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VỐN
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/08/2022

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NGOẠI HỐI (FOREX)
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn
- Hạn nộp: 31/08/2022

[CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

[CHI NHÁNH MỚI] GIÁM ĐỐC/ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

[CHI NHÁNH MỚI] TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

[CHI NHÁNH MỚI] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

[CHI NHÁNH MỚI[ CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

[CHI NHÁNH MỚI] NHÂN VIÊN KHO QUỸ
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

[CHI NHÁNH MỚI] KIỂM SOÁT VIÊN
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Giang, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

[CHI NHÁNH MỚI] GIAO DỊCH VIÊN
- Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bà Rịa và Vũng Tàu, Quảng Nam
- Hạn nộp: 31/08/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: